Statistisch Bulletin nr. 25

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Internationale handel.