Handel met ontwikkelingslanden verdrievoudigd

© ANP

De Nederlandse handel in goederen met ontwikkelingslanden is het afgelopen decennium verdrievoudigd. De Nederlandse ontwikkelingshulp nam daarentegen af. Dat meldt CBS in de Internationaliseringsmonitor.

Explosieve groei handel met ontwikkelingslanden

De Nederlandse handel met de 48 minst ontwikkelde landen ter wereld is in de afgelopen jaren explosief gegroeid. De invoer uit deze landen is vanaf 2006 verdrievoudigd, tot ruim 3 miljard euro in 2014. Ook de uitvoer groeide in deze periode met een factor 3 tot 4,5 miljard euro. Zelfs in de periode waarin de wereldhandel fors terugliep, groeide de Nederlandse export naar deze landen door. De groei van de handel met ontwikkelingslanden lag drie tot vier keer hoger dan de groei van de totale Nederlandse in- en uitvoer.

Handel in goederen met ontwikkelingslanden, 2006-2014

Ontwikkelingshulp neemt af

In tegenstelling tot de handel is de Nederlandse ontwikkelingshulp als percentage van het bruto nationaal inkomen (bni) gedaald. De ontwikkelingshulp daalde in deze periode van 0,81 procent tot 0,67 procent van het bni. Doordat het bni toenam bleef de daling van de ontwikkelingshulp in absolute zin wel beperkt. 

Ontwikkelingshulp naar, en invoer per capita uit ontwikkelingslanden, 2000-2014

Meeste export naar Togo, Senegal en Guinee

De belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse bedrijven zijn Togo, Senegal en Guinee, met ieder meer dan tien procent van de totale uitvoer naar ontwikkelingslanden. Het gaat hier vooral om geraffineerde aardolieproducten. Ook Angola, Jemen en Mauritanië zijn relatief belangrijke markten. De invoer uit de armste landen is meer geconcentreerd dan de uitvoer. Angola, Bangladesh en Equatoriaal-Guinee zijn samen goed voor driekwart van de totale invoer uit ontwikkelingslanden. De invoer uit Angola en Equatoriaal-Guinee betreft voornamelijk energie zoals ruwe (aard)olie en aardgascondensaten. De invoer uit Bangladesh bestaat voor 90 procent uit ‘diverse gefabriceerde goederen’, voor een belangrijk deel betreft dit kleding.

Bestemming van Nederlandse export naar ontwikkelingslanden, 2014

Nederland en andere voormalige koloniale grootmachten domineren grondstoffeninvoer uit ontwikkelingslanden

Per hoofd van de bevolking importeert Nederland relatief veel grondstoffen uit de minst ontwikkelde landen. Niet alleen staat Nederland bovenaan de ranglijst van landen die per hoofd de meeste grondstoffen importeren, ook is de invoer van met name energie en mineralen de laatste vijftien jaar sterk gestegen. Naast Nederland blijken ook veel andere voormalige koloniale grootmachten, zoals Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, veel grondstoffen uit de minst ontwikkelde landen in te voeren.

Bekijk hier de Internationaliseringsmonitor van het vierde kwartaal.