Bescheiden groei export

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Het volume van de goederenexport was in september van dit jaar 1,4 procent groter dan in september 2014, meldt CBS. De groei is een stuk lager dan in de voorgaande maanden. Volgens de CBS Exportradar verschillen de omstandigheden voor de export in oktober en november niet zo veel van die in september. In september groeide vooral de export van transportmiddelen en aardolieproducten. Het importvolume was in september 6,2 procent groter dan een jaar eerder.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)

Meer export van transportmiddelen en aardolieproducten

Nederlandse bedrijven exporteerden in september vooral meer transportmiddelen. Ook de export van aardolie- en metaalproducten lag aanzienlijk hoger dan een jaar eerder. Vooral de wederuitvoer groeide.

Omstandigheden voor export in november nagenoeg even gunstig als in september

Het beeld voor de export is volgens de CBS Exportradar in oktober iets gunstiger dan in september. In november is die kleine verbetering echter verloren gegaan en zijn de omstandigheden voor de export per saldo vergelijkbaar met die in september. De kleine teruggang in november ten opzichte van oktober komt vooral doordat de Duitse industriële productie kromp op jaarbasis. Een maand eerder groeide de productie nog. Het vertrouwen van de Duitse producenten nam ook af in vergelijking met een maand eerder.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.