Zoekresultaten

770 resultaten voor keyword:inkomens
770 resultaten voor keyword:inkomens

Pagina 1 van 31

Vooral meer moeders economisch zelfstandig

Steeds meer vrouwen hebben voldoende inkomen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Bij vrouwen met een partner en minderjarige kinderen is het aandeel economisch zelfstandigen het sterkst...

Artikelen

Meer emigranten naar Verenigd Koninkrijk

Het aantal emigranten van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk is gestegen naar 10,5 duizend in 2015.

Artikelen

Vrouwen blijven vaker werken na geboorte eerste kind

Bijdrage van jonge moeders aan het gezinsinkomen in 2005 en 2013

Artikelen

Bijlage bij Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999-2008)

Deze bijlage hoort bij het artikel Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999–2008) (Bevolkingstrends, juni 2012). Inhoud:Tabel 1. Gemiddeld schoolniveau...

Cijfers

Economische zelfstandigheid personen, 2010, 2013, 2014

Economische zelfstandigheid van personen in particuliere huishoudens, Nederland en Den Haag, 2010, 2013 en 2014.

Cijfers

Inkomen en kinderen naar kenmerken huishouden

Inkomen en kinderen naar kenmerken huishouden 2016 en 2017

Cijfers

Inkomens huishoudens in Ede en Scherpenzeel, 2009

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt en type woning. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: woningcorporatie Woonstede

Cijfers

Huishoudens naar inkomen en huurhoogte, 2010

Maatwerktabel over het aantal huishoudens uitgesplitst naar inkomensklasse, huurhoogte en andere kenmerken. Opdrachtgever: woningcorporatie Parteon. Tabellen beschikbaar op aanvraag.

Cijfers

Maatwerktabellen afgelegde kilometers van huishoudens 2003-2007

Maatwerktabellen over het gemiddeld aantal kilometers dat een huishouden per dag als autobestuurder aflegt. Opdrachtgever: J. van Heijningen.

Cijfers

Verhuizingen en inkomens gemeente Almelo

Het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) heeft in opdracht van gemeente Almelo een tabellenset samengesteld over de inkomens van huishoudens in Almelo die verhuisden in 2001-2007.

Cijfers

Inkomens en verhuizingen in Enschede

De tabellenset geeft een beschrijving van de inkomens van huishoudens die in Enschede wonen, die zich in Enschede vestigen en die uit Enschede vertrekken. De tabellen bevatten gegevens over het...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 48

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Bedrijven; Bevolking; Financiële en zakelijke diensten; Handel en horeca; Inkomen en bestedingen; Internationale handel;...

Artikelen

Sociaaleconomische positie van ouders en kinderen naar herkomst

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. De integratie van immigranten vergt doorgaans enkele generaties. Dit artikel vergelijkt de sociaaleconomische positie van allochtone en autochtone ouders en hun...

Artikelen

Bruto nationaal inkomen 607 miljard euro in 2012

In het vierde kwartaal van 2012 bedroeg het bruto nationaal inkomen (bni) 156 miljard euro. Daarmee komt het totaalcijfer van dat jaar op 607 miljard euro. Het bni is niet alleen een belangrijke...

Artikelen
Artikelen

Rapportage CBS tbv IBO ZZP: Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland

Vanwege de toenemende groei van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en de onduidelijkheid die er nog altijd bestaat over welke effecten deze groei heeft, is er door het huidige kabinet een...

Artikelen

Chinezen in Nederland in het eerste decennium van de 21ste eeuw

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. Het afgelopen decennium is het aantal Chinezen in Nederland bijna verdubbeld. De groei hangt deels samen met de geboorte van tweede generatie Chinezen....

Artikelen

Financiële kwetsbaarheid gaat vaak samen met korte werkweek

Van alle mannen van 20 tot 65 jaar met een baan had 13 procent in 2013 een inkomen onder het bijstandsniveau. Werkende vrouwen waren tweemaal zo vaak niet economisch zelfstandig, ofwel financieel...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 52

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen.

Artikelen

Economische zelfstandigheid personen 15 jaar tot AOW-leeftijd; kenmerken

Economische zelfstandigheid, financiële onafhankelijkheid Geslacht, leeftijd, positie in huishouden

Cijfers

Winsten van zelfstandige artsen; beroep en specialisme, 2001-2014

Gemiddelde winst en aantal zelfstandige medici (huisarts, tandarts en medisch specialist)

Cijfers

Medisch specialisten zijn best verdienende zzp’ers

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die in een praktijk van medisch specialisten werken verdienen het meest.

Artikelen

Een op de vijf vmbo’ers gaat naar het hbo

21 procent van de vmbo’ers zit vijf jaar later, via de havo of het mbo, op het hbo.

Artikelen

Europese Unie goed instrument voor samenwerking

Daan von Berg werkt als beleidsadviseur internationale zaken bij CBS. Maar als hij in Brussel aan het werk is, verandert zijn rol. Dan vertegenwoordigt hij niet CBS, maar de Nederlandse regering in...

Artikelen