Sociaal-economische status per viercijferige postcode

De tabel geeft per viercijferige postcode de gemiddelde SES-WOA score voor de jaren 2021 en 2022.
De tabellen geven voor de jaren 2021 en 2022 per viercijferige postcode de gemiddelde sociaal-economische status (SES-WOA). De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van particuliere huishoudens op 1 januari van het betreffende jaar.
Opdrachtgever: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)