Caribisch Nederland; Inkomensverdeling personen

Deze tabellen bevatten gegevens over het inkomen van personen van 18 jaar en ouder in particuliere huishoudens met waargenomen inkomen afgezet tegen het drempelinkomen voor gefinancierde rechtsbijstand voor de periode 2021 en 2022.
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid