Zoekresultaten

771 resultaten voor keyword:inkomens
771 resultaten voor keyword:inkomens

Pagina 2 van 31

Cijfers

Veel vertrouwen en contact in de buurt

In 2009 geven ruim drie op de vier volwassenen aan de meeste mensen in hun buurt te vertrouwen. Het overgrote deel van de volwassenen heeft daarnaast contact met hun directe buren (91 procent) en...

Artikelen

Inkomens van afgestudeerden

Gegevens over de inkomens van afgestudeerden in het mbo-bol, hbo en wo in de periode 2007-2009. Opdrachtgever: Ministerie van OCW.

Artikelen
Artikelen

Huishoudensinkomen naar postcode4, 2014-2015

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens per postcode 4 gebied, 2014-2015.

Cijfers

Opnieuw hoogste inkomens in Noord-Hollandse gemeenten

Bloemendaal was ook in 2005 de rijkste gemeente van Nederland.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 39

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking; Inkomen en bestedingen.

Artikelen

Jongere generaties vrouwen hebben een hoger inkomen dan oudere

Jongere generaties vrouwen hebben op vergelijkbare leeftijden gemiddeld een hoger inkomen dan de oudere generaties. Bij mannen gaat dat niet altijd op.

Artikelen

Inkomens van mannen en vrouwen; levensloop en generatie

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 16

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen.

Artikelen

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam: uitkomsten en toelichting (update)

De tabellenset geeft een beschrijving van de inkomens van huishoudens per deelgemeente die in Rotterdam wonen, die zich in Rotterdam vestigen en die uit Rotterdam vertrekken. De tabellen bevatten...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Zelfstandige verdient gemiddeld 38 duizend euro

Het persoonlijk inkomen van zelfstandigen was in 2014 gemiddeld 38 duizend euro per jaar. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zaten daar net onder met 34 duizend euro. Zelfstandigen met...

Artikelen

Meer huishoudens met inkomen boven 50 000 euro

In 2017 hadden ruim een half miljoen huishoudens, 6,7 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland, een gestandaardiseerd inkomen van meer dan 50 000 euro.

Artikelen

Verdeling besteedbaar inkomen

De visualisatie laat zien hoe het inkomen over de huishoudens in Nederland verdeeld is.

Dashboards

Kinderopvang per wijk en buurt in Enschede, 2010

Het gebruik van kinderopvang uitgesplitst naar o.a. soort opvang, inkomen en wijk. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: SKE Kinderopvang

Cijfers

Fysieke en psychische gezondheid van ouderen naar sociaal-economische status

Hoe lager het inkomen is, hoe meer ouderen een slechte fysieke of psychische gezondheid hebben. Opleiding maakt een overeenkomstig onderscheid in fysieke, maar nauwelijks of geen onderscheid in...

Artikelen

Tabellen voor Education at a Glance 2010

Maatwerktabellen over personen (25-64 jaar) met inkomsten uit een baan in 2008. Opdrachtgever: Ministerie van OC&W

Cijfers

Huishoudens naar inkomen en autobezit per PC5-gebied

Huishoudens naar inkomensklassen en autobezit per postcode-5 gebied, 2016

Cijfers

Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen

Statistiek van het aantal personen in particuliere huishoudens met waargenomen inkomen, naar hoogte persoonlijk inkomen voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Cijfers

Kunstenaars in Nederland

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft een beschrijving gemaakt van personen werkzaam als kunstenaar in Nederland in opdracht van Kunstenaars&CO, een stichting die kunstenaars ondersteunt bij het...

Artikelen