Zoekresultaten

770 resultaten voor keyword:inkomens
770 resultaten voor keyword:inkomens

Pagina 3 van 31

Statistisch Bulletin no. 12

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Inkomen en bestedingen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no.21

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; inkomen en bestedingen.

Artikelen

Trends in de financiële gevolgen van een echtscheiding

Gevolgen van een echtscheiding voor de financiële positie van mannen en vrouwen

Artikelen

Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen

Statistiek van het aantal personen in particuliere huishoudens met waargenomen inkomen, naar hoogte persoonlijk inkomen voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Cijfers

Huishoudens naar inkomen en autobezit per PC5-gebied

Huishoudens naar inkomensklassen en autobezit per postcode-5 gebied, 2016

Cijfers

Bonaire; huishoudens naar bruto inkomen in klassen

Bonaire; huishoudens naar bruto inkomen in klassen en aantal huishoudensleden

Cijfers

Werk en inkomsten na faillissementsontslag

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2010

Artikelen

Statistisch Bulletin no.11

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Financiële en zakelijke diensten; Inkomen en bestedingen; Macro-economie; Prijzen.

Artikelen

Fysieke en psychische gezondheid van ouderen naar sociaaleconomische status

Bevolkingstrends 3e kwartaal. Dit artikel beschrijft de fysieke en psychische gezondheid van ouderen naar opleiding, jaarinkomen, 4-jaarsinkomen en langdurig laag inkomen. Voor de drie...

Artikelen

Fysieke en psychische gezondheid van ouderen naar sociaal-economische status

Hoe lager het inkomen is, hoe meer ouderen een slechte fysieke of psychische gezondheid hebben. Opleiding maakt een overeenkomstig onderscheid in fysieke, maar nauwelijks of geen onderscheid in...

Artikelen

Financieel kwetsbare mannen

Ontwikkeling financiële kwetsbaarheid, kenmerken financieel kwetsbare man (en vrouw)

Artikelen

Monitor detailhandel eerste kwartaal 2012

De detailhandel heeft in het eerste kwartaal van 2012 een omzetgroei van 1,5 procent gerealiseerd. Deze toename was toe te rekenen aan hogere prijzen, het volume kromp. Ook het koopdagenpatroon pakte...

Artikelen
Artikelen

Schuld gemeenten stijgt tot ruim 50 miljard euro

De Nederlandse gemeenten hebben halverwege 2013 gezamenlijk bijna 51 miljard euro schuld. Het is het zesde jaar op rij dat de schuld stijgt.

Artikelen

Vrouw heeft steeds vaker een hoger inkomen dan haar partner

Het komt steeds meer voor dat vrouwen een hoger inkomen hebben dan hun partner. In 2002 was bij 13 procent van de (echt)paren van 15 tot 65 jaar de vrouw de hoofdkostwinner, in 2012 was dat bij 19...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 34

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Inkomen en bestedingen.

Artikelen

Kinderopvang per deelgemeente en buurt in Deventer, 2010

Het gebruik van kinderopvang uitgesplitst naar o.a. soort opvang, inkomen en wijk. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: gemeente Deventer

Cijfers

Is armoede erfelijk?

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009

Artikelen

Tabellen voor Education at a Glance 2010

Maatwerktabellen over personen (25-64 jaar) met inkomsten uit een baan in 2008. Opdrachtgever: Ministerie van OC&W

Cijfers

Inkomens huishoudens in Gorinchem, 2010

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Poort 6.

Cijfers

Verdeling besteedbaar inkomen

De visualisatie laat zien hoe het inkomen over de huishoudens in Nederland verdeeld is.

Dashboards

Kunstenaars in Nederland

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft een beschrijving gemaakt van personen werkzaam als kunstenaar in Nederland in opdracht van Kunstenaars&CO, een stichting die kunstenaars ondersteunt bij het...

Artikelen