Zoekresultaten

30 resultaten voor keyword:biodiversiteit
30 resultaten voor keyword:biodiversiteit

Pagina 1 van 2

Artikelen

MSI-tool

Tool (R-script) voor het berekenen van Multi-Species Indicators (MSI) en trends in MSI’s

Overig

Wereldwijd verlies aan biodiversiteit gaat onverminderd door

In het zojuist verschenen nummer van het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science laat een internationale groep onderzoekers zien dat het wereldwijde verlies aan biodiversiteit...

Artikelen

SEEA-EEA Biodiversiteitsrekening 2006-2013

In dit rapport wordt als onderdeel van de SEEA-EEA Natuurlijk Kapitaalrekeningen de biodiversiteitsrekening over de periode 2006-2013 gepresenteerd.

Artikelen

Trends biodiversiteit bodemdieren Voordelta, 2004-2018

Trends in biodiversiteit van bodemdieren in de Voordelta in 2004-2018 met behulp van Multi-Species Indicatoren (MSI).

Cijfers

Licht herstel biodiversiteit

De biodiversiteit in ons land is sinds 2006 licht hersteld. Zoogdieren worden minder bedreigd, de bedreiging van vogels en dagvlinders is niet verder toegenomen.

Artikelen

Afname flora en fauna in agrarisch gebied sinds 1900

De flora en fauna van het agrarisch gebied in Nederland zijn sterk veranderd in de 20e eeuw. Akkerplanten zijn sinds 1900 met 35 procent achteruitgegaan, graslandvlinders met 80 procent, en...

Artikelen

Analyse bruinvisgegevens en evaluatie monitoring Noordzee

Analyse van verschillende bruinvisgegevens voor de periode 1991/1992-2017/2018 ter evaluatie van de monitoring op de Noordzee.

Cijfers

Nederlandse Living Planet Index gunstiger dan de mondiale trend

Het Wereld Natuur Fonds meldt een forse daling van de mondiale biodiversiteit. Dit staat in schril contrast met de trend in Nederland.

Artikelen

Monitor Duurzaam Nederland 2009

De Monitor Duurzaam Nederland geeft een beeld van de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving. Hij laat zien op welke terreinen het goed gaat en waar er vanuit een duurzaamheidsoptiek ‘zorgen voor...

Publicaties
Artikelen

Heide paarser en minder geel

De heide is de laatste jaren van kleur veranderd. De soorten die de heide paars kleuren, zoals de struikheide, nemen iets toe, vergrassers als de bochtige smele, die de heide zijn gele kleur geven,...

Artikelen

Grootste duurzaamheidsproblemen vereisen internationale aanpak

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is er aandacht nodig voor arbeid en vergrijzing, kennis en sociale cohesie. De grootste ‘zorgen voor morgen’ spelen echter op milieugebied. Vooral de problemen op...

Artikelen
Artikelen

Circulaire economie: naar minder grondstoffengebruik

Een circulaire economie is een economie waarbij grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden

Artikelen

Samenwerking centraal bij in kaart brengen van data rond Green Deal

Op 14 maart 2023 organiseerde het CBS een Green Deal Workshop.

Artikelen

Ruim 80 procent minder vlinders dan eind 19e eeuw

In ruim honderd jaar tijd is het aantal vlinders in Nederland met ruim 80 procent gedaald, zo blijkt uit een nieuwe historische analyse van de vlinderstand en de verspreiding

Artikelen

Green Deal: CBS werkt met externe partners aan verduurzaming

Wereldwijd is er een grote en toenemende behoefte aan informatie over klimaatverandering en energietransitie, milieukwaliteit en circulariteit, natuur en biodiversiteit.

Artikelen

Brede welvaart in 2019 hoog, wel grote druk op milieu

In 2019 groeide de welvaart, maar niet iedereen profiteerde daarvan in dezelfde mate. Op een aantal terreinen staat de welvaart onder druk: meer tijdverlies door files, minder contact met familie en...

Artikelen

Zicht op 100 jaar afname biodiversiteit in agrarisch gebied

Zicht op 100 jaar afname biodiversiteit in agrarisch gebied

Artikelen

Schonere productie, maar nog geen groene groei

Economische groei gaat vaak ten koste van het milieu.

Artikelen

SDG 15 Leven op het land

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 15 Leven op het land. SDG 15 betreft bescherming, herstel en duurzaam beheer van alle vormen van leven op het land. Natuur en gezonde...

Overig