Nieuwsbrief Netwerk Ecologische Monitoring nr. 12 (2011)