Convenant en certificering (hout)

Doelstelling, deelnemers en indicator

Over het gebruik van duurzaam geproduceerd hout is geen convenant afgesproken tussen marktpartijen en NGO’s. Wel is hout onderdeel van het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2008-2011)  en heeft het kabinet in 2008 tot doel gesteld dat in het jaar 2011 van al het hout dat op de Nederlandse markt komt minstens 50 procent duurzaam geproduceerd moet zijn.

De Green Deal “Bevorderen duurzaam bosbeheer” is ondertekend in juni 2013 . De doelstelling hiervan is dat hout uit duurzaam beheerd bos de norm moet worden in Nederland. De Green Deal is ondertekend door 27 publieke en private partijen, zoals de ministeries van Infrastructuur en Milieu (I&M), Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, de houtsector, branches in de bouw-, meubel- en retail-keten, FNV Bouw, CNV Vakmensen, het Initiatief Duurzame Handel en Tropenbos International.

De indicatoren waar de marktmeting zich op richt hebben alleen betrekking op de primaire houtproducten op de Nederlandse markt. Kant-en-klare houtproducten, zoals tafels, stoelen en tuinschermen, vallen niet binnen de scope van de marktmeting. Ook houtige biomassa, die vooral voor de opwekking van energie wordt gebuikt, valt buiten de scope van de marktmeting.

Certificering

Duurzaam geproduceerd hout wordt gedefinieerd als hout dat aantoonbaar afkomstig is uit een gecertificeerd bos, waarbij het certificatiesysteem geaccepteerd moet zijn voor het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid, zoals in 2008 vastgelegd door het ministerie van VROM. De basis voor dat inkoopbeleid zijn de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid voor duurzaam geproduceerd hout (Timber Procurement Assessment System, TPAS). Forest Stewardship Council (FSC) internationaal en Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC) internationaal voldoen aan deze inkoopcriteria, met uitzondering van Malaysian Timber Certification System (MTCS). De Rijksoverheid wil vanaf 1 juli 2014 het Maleisische houtcertificatiesysteem MTCS (Malaysian Timber Certification System) accepteren voor het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid.