Convenanten

Het kabinet Rutte II heeft zich uitgesproken voor duurzame economische groei. Dit betekent dat de economie in omvang toeneemt zonder dat dit nadelig is voor klimaat, water, bodem, grondstoffen en biodiversiteit. Onderdeel van dit beleid is het streven dat in Nederland uiteindelijk alleen nog duurzame agrarische grondstoffen gebruikt worden. Het ministerie van EZ draagt hieraan bij door het stimuleren van het totstandkomen van initiatieven en convenanten vanuit de private sector, gericht op een toenemend gebruik van duurzame agrarische grondstoffen.