Binnenvaart meer omzet met minder vracht

© ANP

De binnenvaart heeft in het vierde kwartaal van 2015 bijna 8 procent meer omgezet dan een jaar eerder. In dezelfde periode is ruim 6 procent minder vracht vervoerd. Door de lage waterstand van een aantal grote rivieren trad de verplichte toeslag voor laag water in werking. Hierdoor steeg de omzet ondanks dat er minder tonnage werd vervoerd. Dat meldt CBS in de Kwartaalmonitor Transport.

In het derde kwartaal werd al bijna 10 procent meer omgezet. Door de omzetgroei in de laatste twee kwartalen kwam de totale jaaromzet in 2015 bijna 4 procent hoger uit dan in 2014.
 

Minder diepgang in vaarwegen

De waterstand in de rivieren is in het derde en vierde kwartaal erg laag geweest. Dit had tot gevolg dat schepen minder zwaar beladen konden worden en daardoor minder vracht hebben vervoerd. Om dezelfde hoeveelheid vracht te kunnen vervoeren werden meer schepen ingezet of werd er vaker gevaren. De overcapaciteit in scheepsruimte nam in deze periode tijdelijk af.  De onderhandelingspositie van de schippers over de vrachttarieven werd versterkt. Naast hogere vrachtprijzen werd ook een verplichte toeslag voor laag water in rekening gebracht aan de klant.

Omzetontwikkeling binnenvaart

Minder vracht vervoerd in het vierde kwartaal

De binnenvaart heeft in het vierde kwartaal bijna 86 miljoen ton vervoerd. Dit is ruim 6 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2014. Het vervoer van containers en droge bulk nam af met respectievelijk 8 en 7 procent. Het vervoerd gewicht van natte bulk nam minder sterk af. In 2015 is in totaal 357 miljoen ton via de binnenvaart vervoerd, 2,5 procent minder dan in 2014.

Goederenvervoer binnenvaart

Binnenvaartschippers verwachten lagere omzet in eerste kwartaal

Schippers in de binnenvaart zijn voor het eerste kwartaal van 2016 negatiever gestemd  in hun verwachtingen over de tarieven (die sterk afhangen van de waterstanden) en de omzet dan in voorgaande kwartalen. Per saldo denkt bijna een kwart van de ondernemers minder omzet te behalen in het eerste kwartaal. Wel is het aantal ondernemers dat denkt hun personeelsbestand uit te breiden groter dan het aantal die krimp van de werkgelegenheid voorziet.

Verwachtingen binnenvaart