Record aan goederen vervoerd in Nederland

De omvang van het goederenvervoer in Nederland is in 2015 gestegen naar een recordhoogte van 1,64 miljard ton. Zowel het grensoverschrijdend als het binnenlands vervoer steeg met ongeveer 1,3 procent. Vooral de aan- en afvoer van goederen via zeeschepen namen toe. Dat meldt CBS.

Het grootste deel van de vervoerde goederen kwam uit of ging naar het buitenland (565 versus 445 miljoen ton). Dit grensoverschrijdend vervoer is sinds 2000 met bijna 30 procent toegenomen. De binnenlandse goederenstroom (goederen die geladen én gelost zijn binnen Nederland) is sinds de eeuwwisseling maar met 3 procent gegroeid. Het verschil in groei weerspiegelt de ontwikkeling van de internationale handel versus die van de binnenlandse bestedingen. Zo is sinds 2000 de export van goederen ruim anderhalf keer zo groot geworden, terwijl huishoudens maar 2 procent meer goederen aanschaften.

Goederenvervoer in Nederland
 Binnenlands vervoerGrensoverschrijdend vervoerTotaal
20000,6130,7861,397
20010,6250,8021,427
20020,5940,7981,393
20030,6370,7951,431
20040,6150,8711,487
20050,6170,8931,51
20060,6260,9311,557
20070,6540,9731,628
20080,6320,9881,619
20090,6340,8711,504
20100,6340,9751,61
20110,6330,951,583
20120,6070,9651,572
20130,6170,9771,595
20140,6240,9961,62
20150,6321,011,641

Goederen meest via zeeschepen de grens over

Het grootste deel van het grensoverschrijdend vervoer, bijna 59 procent, ging per zeeschip. In 2015 nam het vervoer door zeevaart toe met 23 miljoen ton tot 594 miljoen ton. Binnenvaartschepen en vrachtwagens zijn minder grensoverschrijdend gaan vervoeren. Binnenvaartschepen waren daarmee nog goed voor 20 procent van het totale grensoverschrijdende vervoer, via de weg werd nog 17 procent getransporteerd. Via het spoor ging een klein deel van de goederen, waarvan het grootste deel naar het buitenland. Het gewicht van de goederen die door de lucht worden vervoerd (1,6 miljoen ton) is vergeleken met de andere modaliteiten verwaarloosbaar. Dit zijn wel vaak duurdere goederen.

Binnen Nederland ging 82 procent van het vervoer over de weg. Met binnenvaartschepen werd bijna 18 procent van de binnenlandse goederenstroom vervoerd, over het spoor minder dan 1 procent.

Goederenvervoer in Nederland, 2015 

Door afronding kan het totaal afwijken van 100 procent.

In Transport en mobiliteit presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland. Verschillende aspecten van personenmobiliteit en goederenvervoer zijn in beeld gebracht: verkeers- en vervoersbewegingen, infrastructuur, vervoermiddelen, energieverbruik, milieueffecten, verkeersongevallen en de economische betekenis van transport.