Lager overheidstekort dankzij aardgas

De Nederlandse overheid krijgt jaarlijks inkomsten uit het verkopen van in Nederland gewonnen aardgas. In 2011 bedroegen deze aardgasbaten 12,4 miljard euro. Zonder deze inkomsten zou het overheidstekort veel groter zijn.

Ontwikkeling Nederlandse aardgasreserves en aardgasbaten

Ontwikkeling Nederlandse aardgasreserves en aardgasbaten

Aardgasbaten van belang voor overheidsinkomsten

De Nederlandse overheid heeft veel profijt van de verkoop van gewonnen aardgas. In 2011 bedroegen de aardgasbaten 4,5 procent van de overheidsinkomsten. De inkomsten fluctueren sterk van jaar tot jaar omdat de aardgasprijzen sterk kunnen wisselen. Wisselingen in de jaarlijkse gewonnen hoeveelheid aardgas spelen een veel kleinere rol. Over de periode 2001–2011 zijn de overheidsinkomsten uit de verkoop van aardgas 3,7 procent van de overheidsinkomsten. Dat percentage loopt uiteen van 2,6 procent in 2002 tot 5,4 procent in 2008.

Groot effect op overheidssaldo

Het belang van de aardgasbaten kan ook op een andere manier getoond worden. Zonder de aardgasbaten zou het overheidstekort 6,5 procent zijn van het bruto binnenlands product in 2011, met de aardgasbaten is het tekort 4,5 procent.

Het verschil in de aardgasbaten van 2011 vergeleken met 2001 is voor ongeveer 90 procent toe te schrijven te zijn aan het effect van prijsstijging. De overheid profiteert dus sterk van de gestegen energieprijzen op de wereldmarkt.

Overheidssaldo met en zonder aardgasbaten

Overheidssaldo met en zonder aardgasbaten

Aardgasreserves lopen terug

Op 1 januari 2012 bedroegen de verwachte aardgasreserves 1 230 miljard standaard kubieke meter. De hoeveelheid gas vermindert door jaarlijkse onttrekkingen. Daar staan slechts geringe vondsten tegenover. Op termijn vallen de aardgasinkomsten weg als er geen nieuwe aardgasvelden worden gevonden.

Bram Edens en Maarten van Rossum

Bron: Environmental accounts of the Netherlands 2011