Overheidstekort 2013 bijgesteld naar 2,3 procent

Het overheidstekort en de overheidsschuld over 2013 komen volgens de nieuwste berekeningen van het CBS lager uit dan in de eerste raming die in maart werd gepubliceerd. In de huidige berekening is de nationalisatie van SNS REAAL anders in het tekort verwerkt, zijn nieuwe internationale richtlijnen toegepast en zijn de recentste gegevens gebruikt.

Zowel overheidstekort als overheidsschuld lager

Het overheidstekort over 2013 bedraagt volgens de nieuwste raming 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee ligt het nog verder onder de Europese 3-procentsnorm dan in de eerste raming, die in maart op 2,5 procent uitkwam.

Ook de overheidsschuld over 2013 komt nu lager uit: 68,6 procent in plaats van 73,5 procent van het bbp. De schuld is dus minder ver verwijderd van de norm van 60 procent.

Overheidstekort en overheidsschuld

Overheidstekort en overheidsschuld

Tekort lager door nieuwe richtlijnen en gegevens, hoger door SNS REAAL

Het verschil van 0,2 procentpunt tussen de eerste en tweede berekening van het overheidstekort is het resultaat van het toepassen van nieuwe internationale richtlijnen (-0,2 procentpunt), het beschikbaar komen van nieuwe gegevens (-0,2 procentpunt) en het anders verwerken van de nationalisatie van SNS REAAL (+0,2 procentpunt).

Het effect van de nationalisatie van SNS REAAL op het tekort was in maart niet meegenomen, omdat het CBS en Eurostat toen nog in overleg waren over de juiste toepassing van de regels. Inmiddels is vastgesteld dat de kapitaalinjecties in SNS REAAL en de afgesplitste vastgoedtak Propertize in 2013 van 3,8 miljard euro voor 1,1 miljard euro effect hebben op het overheidstekort in 2013. Dat komt neer op 0,2 procent van het bbp in 2013.

Nieuwe internationale richtlijnen voor de nationale rekeningen en het overheidstekort, die nu voor het eerst zijn toegepast, hebben op twee manieren effect op het overheidstekort. Ten eerste tellen inkomsten en uitgaven van renteswaps niet meer mee in het tekort. Dit verlaagt het tekort over 2013 met 0,4 miljard euro, ofwel bijna 0,1 procent. Ten tweede leiden de nieuwe richtlijnen voor de nationale rekeningen tot een hoger bbp, wat het tekort als percentage van het bbp juist verlaagt. In 2013 is dat een effect van bijna 0,2 procent.

Overheidsinkomsten en -uitgaven

Overheidsinkomsten en -uitgaven

Léonard Haakman

Bron: