Tussenstand overheidstekort na derde kwartaal is 2,7 procent

Voor de periode van het vierde kwartaal van 2013 tot en met het derde kwartaal van 2014 kwam het overheidstekort uit op 2,7 procent van het bbp. Dit heeft het CBS vandaag gemeld. In deze periode gaf de overheid 17,7 miljard euro meer uit dan er binnenkwam. Er is nog een kwartaal te gaan voordat het CBS kan bepalen of het tekort over heel 2014 voldoet aan de EMU-norm van 3 procent van het bbp. Het Centraal Planbureau voorspelt in zijn decemberraming dat het tekort over heel 2014 uitkomt op 2,8 procent van het bbp.

Overheidstekort en -schuld op jaarbasis

Overheidstekort en -schuld op jaarbasis

Vierde kwartaal meestal een laag tekort

Om aan de drieprocentnorm te voldoen voor het hele jaar 2014 mag het tekort in het vierde kwartaal niet meer dan zo’n 4,1 miljard euro bedragen. Wil de raming van het CPB uitkomen, dan zou het tekort in het vierde kwartaal ongeveer uit moeten komen op 2,8 miljard euro. Een vierde kwartaal kent doorgaans een laag tekort omdat er meer aan belasting en premies geïnd wordt.

Overheidstekort

Overheidstekort

Lager tekort gemeenten

Zowel het Rijk als de sociale fondsen namen bijna de helft van het tekort over de afgelopen vier kwartalen voor hun rekening. Het tekort van de gemeenten heeft zich in deze periode sterk verbeterd ten opzichte van het kalenderjaar 2013. Deze verlaging komt doordat de gemeenten in het derde kwartaal meer geld hebben gekregen van het Rijk en de provincies, en onder andere aan lonen minder hebben uitgegeven.

Aandeel in het overheidstekort

Aandeel in het overheidstekort

Overheidsschuld

De overheidsschuld kwam aan het eind van het derde kwartaal uit op bijna 450 miljard euro. Dit komt overeen met 69,0 procent van het bbp. In het derde kwartaal daalde de schuld met 0,9 miljard euro. De schuld kon dalen doordat de overheid per saldo voor 6,6 miljard euro aan aflossingen op leningen ontving. Hierin zit ook de verkoop van de claim die het Rijk had op Landsbanki, het moederbedrijf van IceSave. Die bracht 0,6 miljard euro op.

Bronnen: