CBS presenteert Nederland in 2014

De publicatie Nederland in 2014 geeft een eerste compleet overzicht van de sociaaleconomische ontwikkelingen in 2014. Uiteraard is er in deze publicatie volop aandacht voor het economisch herstel, de aantrekkende woningmarkt en de lage inflatie. Ook worden er nieuwe resultaten in gepresenteerd, onder meer over de inkomens van huishoudens, de winsten van ondernemingen en het overheidstekort. Het verlies aan vaste banen en de nog altijd hoge werkloosheid komen ook aan de orde, evenals de economische effecten op de bevolkingsgroei.

2015-nederland-in-2014-omslag

De publicatie vormt de derde in de reeks Nederland in…. Deze wordt ieder jaar aan het einde van het eerste kwartaal gepubliceerd, tegelijk met jaarcijfers over huishoudens, ondernemingen en de overheid, en verbeterde jaarcijfers over de economische groei.