Nog geen verbetering overheidstekort zichtbaar

In de opeenvolgende vier kwartalen tot en met het derde kwartaal van 2012 kwam het overheidstekort uit op bijna 27 miljard euro. Het tekort stabiliseert zich sinds het tweede kwartaal van 2011. De schuld blijft echter doorgroeien.

Overheidstekort en- schuld

Overheidstekort en- schuld
Overheidstekort stabiel

De overheid geeft nog steeds meer uit dan dat zij ontvangt. De inkomsten en uitgaven van de overheid stonden in de eerste drie kwartalen van 2012 op hetzelfde niveau als in dezelfde kwartalen van 2011. Aan de uitgavenkant valt op dat in de opeenvolgende vier kwartalen tot en met het derde kwartaal van 2012 een vermindering aan investeringen en loonkosten van 2,5 miljard euro ruimschoots teniet werd gedaan door extra uitgaven aan uitkeringen van bijna 4 miljard euro. Aan de inkomstenkant werd er voor 6,6 miljard euro minder belasting ontvangen, terwijl de premie-inkomsten met 6,0 miljard euro toenamen. Het bruto binnenlands product schommelt al kwartalen achtereen rond de 600 miljard euro. Dit alles resulteert in een stabiel tekort uitgedrukt in percentage van het bbp van tussen de 4,0 en 4,5 procent sinds het tweede kwartaal van 2011. Dit is ruim boven de Europees afgesproken drieprocentnorm.

Overheidsuitgaven en- inkomsten

Overheidsuitgaven en- inkomsten
Overheidsschuld blijft groeien

De overheidsschuld groeide in het derde kwartaal met 6,5 miljard euro tot bijna 418 miljard euro. Hiermee kwam de schuld uit op 70 procent van het bbp, ruim boven de Europese norm van 60 procent. De schuld nam in het derde kwartaal van 2012 wel minder snel toe dan het tekort. Dit verschil komt vooral doordat er ook uitgaven werden gedaan met ontvangen aflossingen op vorderingen.

Bronnen:

StatLine, Sectorrekeningen; kerngegevens

StatLine, Overheid; overheidssaldo en overheidsschuld

StatLine, Overheid; inkomsten en uitgaven