Nederland met overheidstekort gezakt op Europese ranglijst

Het Nederlandse overheidstekort is in 2010 met 0,7 miljard euro toegenomen tot 32 miljard euro. Dat komt neer op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp), 0,1 procentpunt minder dan in 2009. Hiermee daalde Nederland op de ranglijst van de Europese overheidssaldi van de twaalfde naar de vijftiende plaats. Het werd voorbijgestreefd door België, Tsjechië en Cyprus.

Nederlands overheidstekort boven norm eurolanden

Met het tekort van 5,4 procent bleef Nederland ook in 2010 boven de tekortnorm van 3 procent van het bbp die de landen in het eurogebied hebben afgesproken in het Stabiliteits- en Groeipact. In 2010 overschreden 22 van de 27 EU-lidstaten deze norm. Ierland bungelde met een tekort van 32,4 procent van het bbp helemaal onderaan. Estland had als het enige EU-land een klein overschot van 0,1 procent, terwijl Zweden precies op 0 procent uitkwam.

In 2007, voor het begin van de financiële crisis, was het beeld veel rooskleuriger. In dat jaar bleven 24 van de 27 lidstaten beneden de tekortnorm van 3 procent van het bbp. Alleen Portugal, Hongarije en Griekenland voldeden toen niet aan de norm.

Overheidssaldo EU-landen

Overheidssaldo EU-landen

Helft EU-landen heeft teveel schulden

Op de ranglijst van de Europese overheidsschuld heeft Nederland in 2010 de zestiende plaats behouden. De schuld nam wel verder toe van 60,8 procent tot 62,8 procent van het bbp. In 2010 overschreden 14 van de 27 EU-lidstaten de 60-procentnorm. In 2007 was het beeld nog veel beter. Toen haalden alleen 9 van de 27 lidstaten niet de schuldnorm van 60 procent bbp.

Overheidsschuld EU-landen

Overheidsschuld EU-landen

Marga Hüttner

Bron: Overheidssaldo en overheidsschuld EU-landen