Zoekresultaten

124 resultaten voor keyword:armoede
124 resultaten voor keyword:armoede

Pagina 5 van 5

Waar zit het risico op armoede?

Sociaal Bestek, april 2010

Artikelen

Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen

Deze publicatie beschrijft de recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en beperkingen op het sociale en financiële vlak.

Artikelen

Lage inkomens, kans op armoede en uitsluiting 2009

In deze publicatie wordt op hoofdpunten verslag gedaan van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van armoede. Speciale aandacht is er ook voor de mate van deelname aan het maatschappelijke...

Publicaties

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009

Artikelen in dit nummer: Naar een arbeidsdeelname van 80 procent in 2016 - Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen - Thuiswerkers en vanuit-huiswerkers zijn vaak

Artikelen

Is armoede erfelijk?

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009

Artikelen

Armoederisico in Nederland relatief laag

Het aantal huishoudens met financiële beperkingen is in ons land naar verhouding gering vergeleken met de meeste andere Europese landen.

Artikelen

Armoede en inkomensongelijkheid in de Europese Unie

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2009

Artikelen
Publicaties

Armoede gedaald in 2006 en 2007, maar in 2008 vrijwel stabiel

Meeste armoede onder eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen.

Artikelen

Armoedemonitor 2007

De Armoedemonitor 2007 bevat de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De gegevens zijn verzameld en geanalyseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de...

Publicaties
Publicaties

Armoede stijgt tot in 2005 en daalt daarna

In 2004 moest 10,3 procent van de huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Daarmee is de armoede in Nederland net als in 2003 verder toegenomen. Ramingen wijzen op een verdere stijging in 2005,...

Artikelen
Artikelen

Armoedemonitor 2005

De Armoedemonitor 2005 bevat de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De gegevens zijn verzameld en geanalyseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de...

Publicaties
Publicaties
Artikelen
Publicaties
Publicaties

Risicofactoren voor transities in en uit armoede

Risicofactoren voor transities in en uit armoede op basis van populatiedekkende registerdata en machine learning.

Overig

Risicofactoren voor armoede -18-30 en 40-64 jarigen in armoede

Risicofactoren voor armoede onder 18-30 en 40-64 jarigen in armoede op basis van populatiedekkende registerdata en machine learning.

Overig

SDG 1 Geen armoede

Actuele cijfers die bijdragen aan het mondiaal monitoren van Sustainable Development Goal (SDG) 1 Geen armoede. Het streven van SDG 1 is dat er in 2030 geen mensen meer in extreme armoede leven.

Overig

SDG 1 Geen armoede

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 1 Geen armoede. Het streven van SDG 1 is dat er in 2030 geen mensen meer in extreme armoede leven. Het gaat ook om goede sociale bescherming,...

Overig

SDG 1 Geen armoede

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 1 Geen armoede. Het streven van SDG 1 is dat er in 2030 geen mensen meer in extreme armoede leven. Het gaat ook om goede sociale bescherming,...

Overig