Zoekresultaten

124 resultaten voor keyword:armoede
124 resultaten voor keyword:armoede

Pagina 3 van 5

Bijna 1 op de 10 zzp’ers loopt risico op armoede

Van de zelfstandigen met personeel had 5,2 procent een laag inkomen, bij werknemers was dat 1,7 procent.

Artikelen

Armoede en sociale uitsluiting 2018

Een publicatie waarbij naast de verschillende financiële facetten ook de armoede problematiek aan bod komt.

Publicaties

Helft vluchtelingenhuishoudens loopt risico op armoede

Huishoudens uit vluchtelinglanden hebben vaak ook langdurig een laag inkomen

Artikelen

Het armoederisico in Vaals, cijfers en methodiek

Huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in grensgemeente Vaals

Artikelen

Bijna 21 duizend Haagse kinderen met risico op armoede

Bijna 1 op de 5 Haagse gezinnen met minderjarige kinderen moet rondkomen van een laag inkomen.

Artikelen

Armoederisico het hoogst in Amsterdam en Rotterdam

Artikel Armoederisico het hoogst in Amsterdam en Rotterdam

Artikelen

‘Den Haag heeft een stevig armoedebeleid’

Het CBS en de gemeente Den Haag organiseerden eind maart een 4-daags Datakamp

Artikelen

CBS haalt banden aan met Caribische statistiekbureaus

Het CBS gaat nauwer samenwerken met de statistiekbureaus van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Artikelen

Datakamp CBS en gemeente Den Haag over armoede

Het Datakamp is belangrijk in het kader van de oprichting van de CBS Urban Data Centers.

Artikelen

Laag en langdurig laag inkomen; part. huishoudens naar kenmerken, 2000-2014

Huishoudens met een laag of langdurig laag inkomen Voornaamste inkomensbron, samenstelling huishouden

Cijfers

Meer huishoudens langdurig onder lage-inkomensgrens in 2015

Het aantal huishoudens onder de lage-inkomensgrens nam in 2015 toe met 27 duizend tot 221 duizend.

Artikelen

Arbeidsdeelname Eindhoven modaal binnen grote steden

Binnen de vijf grootste steden neemt Eindhoven een derde plek in op het vlak van werkloosheid en arbeidsparticipatie.

Artikelen

Meer dan 400 duizend kinderen met risico op armoede

In 2014 groeiden 421 duizend minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen.

Artikelen

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2015, 2003-2015

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Ruim miljoen huishoudens komen moeilijk rond

In 2015 gaf 15 procent van de Nederlandse huishoudens aan moeilijk of zeer moeilijk rond te komen. Dit zijn bijna 1,1 miljoen huishoudens. Van de (geraamde) 718 duizend huishoudens met een inkomen...

Artikelen

Kans op langdurige armoede het grootst tussen 55 en 65 jaar

Personen tussen de 55 en 65 jaar lopen het hoogste risico om langdurig in armoede te moeten leven. In die groep wordt een steeds groter deel door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afhankelijk van...

Artikelen

CBS brengt armoede in Nederland in kaart

Op woensdag 16 december overhandigde Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi de publicatie ‘Armoede en sociale uitsluiting 2015’ aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken...

Artikelen

Risico op armoede of sociale uitsluiting relatief laag in Nederland

Nederland kent in vergelijking met andere EU-landen weinig risico op armoede of sociale uitsluiting met 16,5 procent van de bevolking. In 2014 liep een kwart van de bevolking in de Europese Unie dit...

Artikelen

Armoede en sociale uitsluiting 2015

In deze eerste uitgave van Armoede en sociale uitsluiting 2015 wordt de bevolking van Nederland in kaart gebracht die in welvaart en sociaal opzicht achtergebleven is bij de rest. CBS doet in deze...

Publicaties

Armoede is hardnekkig maar groei stabiliseert

Van alle huishoudens is de groep huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in 2014 vrijwel gelijk gebleven aan 2013. Wel is het aandeel huishoudens dat al ten minste vier jaar van een...

Artikelen

Steeds meer kinderen in bijstandsgezin

Steeds meer minderjarige kinderen groeien op in een bijstandsgezin. Deze kinderen wonen relatief vaak in de grote steden en in Noord- en Zuid-Nederland. Ouders van deze kinderen geven vaker aan dat...

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2015, vierde kwartaal

CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor.

Publicaties

EU2020-doelen: beperkte voortgang, toch beter dan Europa

Nederland is goed op weg om de 2020-doelen te halen. De doelstelling voor het percentage hoogopgeleide dertigers is in 2008 al gehaald. Goed gaat het ook met het terugdringen van het aantal...

Artikelen

Bijna helft huishoudens met kinderbijslag ontvangt ook kindgebonden budget

In 2013 verstrekte de overheid aan bijna 45 procent van de huishoudens met minderjarige kinderen naast de kinderbijslag een extra bijdrage in de kosten van kinderen. Eenoudergezinnen en...

Artikelen