Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009

Artikelen in dit nummer: Naar een arbeidsdeelname van 80 procent in 2016 - Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen - Thuiswerkers en vanuit-huiswerkers zijn vaak zelfstandigen - Deelname aan cursussen voor het werk hangt vooral samen met opleidingsniveau - Werkhervatting na ontslag: een vergelijking van oudere en jongere werknemers - Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden - Is armoede erfelijk? - Helft economische groei in 1995-2007 door toename productiviteit.