Armoederisico in Nederland relatief laag

Het aantal huishoudens met financiële beperkingen is in ons land naar verhouding gering vergeleken met de meeste andere Europese landen. Ook het aandeel huishoudens dat moeilijk kan rondkomen, is in ons land relatief laag.

78 miljoen inwoners van de EU lopen risico op armoede

In 2007 had 16 procent van de inwoners van de Europese Unie een risico op armoede. Dat zijn 78 miljoen mensen. Zij hebben een inkomen dat lager is dan de armoedegrens.
 
In Nederland en Tsjechië is het percentage huishoudens dat onder deze grens leeft het laagst: 10 procent. Van de oude lidstaten (EU-15) hadden Spanje, Italië en Griekenland het hoogste percentage inwoners met een risico op armoede (20 procent). Van de nieuwe lidstaten per 1 mei 2004 is dit risico het grootst in de Baltische staten.

Personen met risico op armoede, 2007

Personen met risico op armoede, 2007

Een op negen Nederlandse huishoudens komt moeilijk rond

In Nederland gaf een op de negen huishoudens aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen met zijn besteedbare inkomen. Alleen in Luxemburg en de Scandinavische lidstaten was dit minder. Vooral in de nieuwe lidstaten hadden huishoudens moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Het aandeel huishoudens met financiële problemen was er gemiddeld bijna twee keer zo hoog als in de oude lidstaten. In Tsjechië gaf ruim een kwart van de huishoudens aan moeilijk rond te komen.

Aandeel huishoudens dat (zeer) moeilijk kan rondkomen, 2007

Aandeel huishoudens dat (zeer) moeilijk kan rondkomen, 2007

Financiële beperkingen vooral in de nieuwe lidstaten

Een groot aantal huishouden geeft aan financieel krap te zitten: zij moeten bepaalde uitgaven uitstellen of daar zelfs van afzien. In Nederland kon 2 procent van de huishoudens zich niet om de dag een warme maaltijd veroorloven. Een jaarlijkse vakantie zat er voor een op de zes huishoudens niet in. 

De financiële beperkingen zijn het grootst in de nieuwe lidstaten. Een kwart van de huishoudens had te weinig geld voor een warme maaltijd met vlees, kip of vis, bijna zes op de tien huishoudens konden jaarlijks niet een week op vakantie.

Huishoudens 25 met financiële beperkingen,  2007

Huishoudens 25 met financiële beperkingen,  2007

Bart Huynen

Bron: Eurostat