Armoedebericht 2008

omslag armoedebericht 2008

Het Armoedebericht 2008 bevat de meest actuele gegevens over armoede in Nederland, verzameld en geanalyseerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het rapport brengt armoede in kaart op basis van de inkomenshoogte, de armoededuur, betalingsachterstanden en financiële beperkingen, en het oordeel van huishoudens over de eigen financiële situatie. In een speciale bijdrage van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting wordt de minimumvoorbeeldbegroting toegelicht.

Armoedebericht 2008

Kengetal: V-55

ISBN: 978-90-357-2117-3

ISSN: 1571-7828

Prijs: € 10,70 (excl. administratie- en verzendkosten)