Armoedemonitor 2007

Ebooks:

In de armoedemonitor geven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek een zo actueel mogelijk beeld van de omvang, oorzaken en gevolgen van armoede in Nederland. De Armoedemonitor verschijnt eens in de twee jaar.

Het bijbehorende persbericht

Bestelinformatie

SCP/CBS-publicatie 2007/30, Armoedemonitor 2007,  redactie: Cok Vrooman (SCP), Stella Hoff (SCP), Ferdy Otten (CBS) en Wim Bos (CBS), Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2007.