Armoedebericht 2006

Armoedebericht 2006

Het Armoedebericht 2006 bevat de meest actuele kerngegevens over armoede in Nederland. De gegevens zijn verzameld en geanalyseerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De omvang en ontwikkeling van armoede worden in beeld gebracht op basis van de inkomenshoogte, de armoededuur, het vermogen, de vaste lasten en het eigen oordeel over de financiële situatie. Het Armoedebericht verschijnt in de even jaren. De oneven jaren zijn gereserveerd voor de Armoedemonitor waarin thematisch en analytisch dieper op aspecten van armoede wordt ingegaan.

Armoedebericht 2006

Kengetal: V-055

ISBN 10: 90-357-1851-8

ISBN 13: 978-90-357-1851-7

ISSN: 1571-7828

Prijs € 10,50 (exclusief administratie- en verzendkosten).

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.