Zoekresultaten

125 resultaten voor keyword:armoede
125 resultaten voor keyword:armoede

Pagina 4 van 5

Bijna helft huishoudens met kinderbijslag ontvangt ook kindgebonden budget

In 2013 verstrekte de overheid aan bijna 45 procent van de huishoudens met minderjarige kinderen naast de kinderbijslag een extra bijdrage in de kosten van kinderen. Eenoudergezinnen en...

Artikelen

Armoedesignalement 2014

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties
Artikelen

OECD-rapport over inkomensongelijkheid in EU

Op donderdag 19 juni 2014 publiceerde de OECD (OESO) een rapportage over de ontwikkelingen in inkomensongelijkheid en kansen op armoede binnen de EU. Hierin concludeert de OECD dat de...

Artikelen

Economische crisis vertraagt behalen enkele doelen Europa 2020

De economische crisis heeft het lastiger gemaakt voor Nederland en andere leden van de Europese Unie om sommige doelen te halen die zij zichzelf gesteld hebben in het kader van de Europa...

Artikelen

Inkomsten uit werk en toch een langdurig laag inkomen, kenmerken en verklaringen

Dit rapport bevat resultaten over de samenstelling van de groep werkenden met een langdurig laag inkomen en de factoren die een rol spelen bij het hebben van een langdurig laag inkomen....

Artikelen

Armoedesignalement 2013

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Armoedesignalement 2013: Sterke groei armoede in 2012, maar afzwakking verwacht

In 2012 is de armoede in Nederland sterk toegenomen, net als in 2011. Ramingen wijzen op een minder sterke groei in 2013, en een verdere afname in 2014.

Artikelen

Welvaart van paren met en zonder kinderen

Sociaaleconomische trends: Met het ouder worden van de kinderen neemt zowel het inkomen als het vermogen van ouders toe. Vooral de welvaartspositie van paren met meerderjarige kinderen is gunstig. De...

Artikelen

Meer kinderen groeien op met kans op armoede

Het aantal minderjarige kinderen dat een risico op armoede heeft is toegenomen in 2011. In Zuid-Holland en Groningen groeien kinderen vaker op in armoede dan in andere provincies. Bij meer dan de...

Artikelen

Armoede in 2011 sterk toegenomen

Dit zijn enkele conclusies uit het vandaag verschenen Armoedesignalement 2012. In het rapport geven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de...

Artikelen

Armoedesignalement 2012

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Risico op armoede of sociale uitsluiting in Nederland betrekkelijk laag

Volgens Europese criteria is het aantal inwoners met risico op armoede of sociale uitsluiting in Nederland naar verhouding gering.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Armoedesignalement 2011

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Kinderen van ouders met een laag inkomen lopen later meer risico op armoede

Kinderen die opgegroeid zijn in een gezin met een laag inkomen lopen later meer risico op armoede dan kinderen uit een gezin met een hoger inkomen. Dat geldt voor dochters nog meer dan voor zonen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

370 duizend werkenden met inkomen onder armoedegrens

Ondanks het hebben van betaald werk, was bij 370 duizend werkenden het huishoudensinkomen zo laag in 2009 dat ze onder de armoedegrens leefden.

Artikelen

Inkomen uit werk en toch risico op armoede

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2011

Artikelen

Armoede in 2009 toegenomen

In 2009 is de armoede in Nederland gestegen.

Artikelen

Inkomensverschillen en kans op armoede licht gestegen

De inkomensverschillen zijn het kleinst tussen paren met kinderen, het grootst onder alleenstaanden en zelfstandigen. Ruim een half miljoen huishoudens moesten in 2008 rondkomen van een laag inkomen.

Artikelen