Lage inkomens, kans op armoede en uitsluiting 2009

Ebooks:

Lage inkomens, kans op armoede en uitsluiting 2009

Is de kans op armoede in Nederland  toe- of afgenomen? Welke groepen lopen de meeste kans op  (langdurige) armoede?  Hoeveel kinderen leven in huishoudens met kans op armoede? De antwoorden op deze en aanverwante vragen zijn terug te vinden in Lage inkomens, kans op armoede en uitsluiting 2009. In deze publicatie wordt op hoofdpunten verslag gedaan van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van armoede. Speciale aandacht is er ook voor de mate van deelname aan het maatschappelijke leven, de financiële beperkingen in middelen voor eerste levensbehoeften, de druk van vaste lasten, schulden moeten maken, de vermogenspositie en de (gezonde) levensverwachting van mensen met (en zonder) kans op armoede.

De papieren versie van deze publicatie is vanaf 16 december beschikbaar. De digitale versie is hieronder al te downloaden.

Lage inkomens, kans op armoede en uitsluiting 2009