Armoedemonitor 2005

Ebooks:

Armoedemonitor 2005 omslag

De Armoedemonitor 2005 bevat de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De gegevens zijn verzameld en geanalyseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omvang en ontwikkeling van armoede worden in beeld gebracht op basis van de inkomenshoogte, de armoededuur, bezittingen en schulden, het eigen oordeel over de financiële situatie en de vaste lasten.

Uitgebreid aan de orde komen ook de schuldenproblematiek, de inkomenspositie van allochtonen, en de verdeling van armoede over het land. Tenslotte worden er drie bijzondere thema's behandeld: armoede en sociale uitsluiting onder 55-plussers; de armoedeval; en de factoren die armoede veroorzaken.

Prijs € 19,50 (excl. admin.- en verzendkosten)
ISBN 90-377-0206-6

Bestellen

Het rapport is verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (www.scp.nl).

Relevante links