Zoekresultaten

83 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
83 resultaten voor keyword:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Pagina 1 van 4

Kwaliteitsrapport Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS)

Het kwaliteitsrapport over de Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS) geeft inzicht in onder meer doel, proces, methodiek en publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van de statistiek...

Publicaties

Jongeren 'buiten beeld' 2013

Het rapport beschrijft de omvang en kenmerken van de groep jongeren die geen onderwijs meer volgt, die niet werkt en die niet in beeld is bij UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk,...

Artikelen

Labour Market Policy database 2014

Op verzoek van het ministerie van SZW stelt het CBS gegevens samen over de deelname van personen aan verscheidene Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market...

Artikelen

UWV-bestand werkzoekenden in 25 jaar 'vergrijsd'

Jongeren en ouderen hebben ten opzichte van 1990 stuivertje gewisseld als het gaat om hun aandeel van ingeschreven werkzoekenden bij het UWV. De totalen van 1990 en 2014 zijn vergelijkbaar: 850...

Artikelen

Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking

Minder mensen waren in februari werkloos. Dat komt doordat minder personen zich aanboden op de arbeidsmarkt, terwijl het aantal werkenden nagenoeg gelijk bleef aan januari. Het...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 10

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking en Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 5

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid en Inkomen en bestedingen.

Artikelen

Werkloosheid gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 met 21 duizend af en kwam uit op 653 duizend personen.

Artikelen

Werkloosheid gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2013 met 11 duizend af en kwam uit op 674 duizend personen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Kleine toename werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2013 met 2 duizend toe en kwam uit op 685 duizend personen.

Artikelen

Werkloosheid opnieuw toegenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juni 2013 toe met 16 duizend en kwam uit op 675 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Artikelen

Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30 duizend en kwam uit op 643 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Artikelen

Opnieuw forse stijging werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in februari 2013 toe met 21 duizend en kwam uit op 613 duizend personen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 04

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en Sociale Zekerheid, Inkomen en bestedingen, Macro-economie.

Artikelen

Werkloosheid gestegen naar 7 procent

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2012 toe met 16 duizend en kwam uit op 552 duizend personen. Daarmee komt de werkloosheid op 7 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid verder toegenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2012 toe met 17 duizend en kwam uit op 536 duizend personen.

Artikelen

Steeds meer werklozen zoeken werk via internet

Het aandeel werklozen dat personeelsadvertenties doorneemt was in 2011 met acht op de tien vrijwel even hoog als in 2004. In de periode 2004-2011 zijn werklozen bijna twee keer zo vaak via internet...

Artikelen
Artikelen

Opnieuw meer werklozen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2012 verder toe met 5 duizend en kwam uit op 519 duizend personen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 39

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen

Artikelen

Werkloosheid in augustus licht gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in augustus 2012 verder toe met 4 duizend en kwam uit op 514 duizend personen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 34

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bouwen en wonen, Inkomen en bestedingen

Artikelen

Belemmerd aan het werk

Minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar arbeidsongeschikten komen ondanks activerender beleid nog moeilijk aan het werk. Dat is de voornaamste conclusie uit het SCP-rapport...

Artikelen

Verdere stijging werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid liep in juli 2012 verder op tot 510 duizend personen. Dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkloosheid verder opgelopen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in juni 2012 uit op 495 duizend personen. Dat zijn er 6 duizend meer dan een maand eerder.

Artikelen