Belemmerd aan het werk

Minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar arbeidsongeschikten komen ondanks activerender beleid nog moeilijk aan het werk. Dat is de voornaamste conclusie uit het SCP-rapport Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen dat tot stand kwam in samenwerking met het CBS, TNO en UWV Kenniscentrum.