Werkloosheid gestegen naar 7 procent

  • 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden
  • Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen
  • Vooral meer uitkeringen in landbouw, horeca en bouw

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2012 toe met 16 duizend en kwam uit op 552 duizend personen. Daarmee komt de werkloosheid op 7 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november uitkwam op 322 duizend, ruim 12 duizend meer dan in oktober.

Werkloosheid flink opgelopen

In een jaar tijd is de werkloosheid met bijna 100 duizend toegenomen. In november 2012 was 7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar geleden was dat nog 5,8 procent. De jeugdwerkloosheid is opgelopen tot 13,7 procent. Van de 25-plussers was ruim 6 procent werkloos.

Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toe. Ruim de helft van deze toename betrof 45-plussers. In oktober en november is de werkloosheid onder 45-plussers sneller opgelopen dan in de maanden daarvoor.

Aantal jongeren met een WW-uitkering relatief sterk toegenomen

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in november met 4 procent tot 322 duizend. Met een toename van 13 procent steeg het aantal WW-uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar meer dan gemiddeld.

In sectoren die doorgaans in de winterperiode een sterkere stijging van het aantal uitkeringen vertonen, zoals landbouw, horeca en bouw, steeg het aantal WW-uitkeringen relatief sterk. In de sectoren onderwijs en openbaar bestuur nam het aantal WW-uitkeringen af.

In november werden 51 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en bijna 39 duizend beëindigd.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.