Labour Market Policy database 2014

Op verzoek van het ministerie van SZW stelt het CBS gegevens samen over de deelname van personen aan verscheidene Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy-database van Eurostat. Dit rapport bevat de voorlopige cijfers over 2014 en de definitieve cijfers over 2013.