Statistisch Bulletin nr. 34

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bouwen en wonen, Inkomen en bestedingen