Kleine toename werkloosheid

  • In september 2 duizend werklozen erbij
  • Toename werkloosheid verder afgevlakt
  • Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd
  • Minder WW-uitkeringen bouwnijverheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2013 met 2 duizend toe en kwam uit op 685 duizend personen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 1 duizend is toegenomen tot 400 duizend.

Stijgende trend werkloosheid minder sterk

De afgelopen drie maanden groeide het aantal werklozen met gemiddeld 3 duizend per maand. Hiermee steeg de werkloosheid veel minder sterk dan in de eerste helft van dit jaar toen er maandelijks 17 duizend werklozen bijkwamen.

In september was 8,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dit aandeel is gelijk aan dat van augustus. Met 16,5 is onder jongeren het werkloosheidspercentage het hoogst. Bij 25-44-jarigen en 45-plussers was dit respectievelijk 7,9 en 7,4.

In september kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,0 procent van de beroepsbevolking; in augustus was dat eveneens 7,0 procent.

Meer WW-uitkeringen aan 55-plussers

September telde ruim 400 duizend lopende WW-uitkeringen, vrijwel evenveel als in augustus en bijna 100 duizend meer dan in september vorig jaar. Voor de tweede maand op rij nam het aantal WW-uitkeringen vanuit de bouwnijverheid af. Ook het aantal uitkeringen aan personen jonger dan 45 jaar daalde. Daarentegen steeg het aantal uitkeringen aan 55-plussers met 1,3 procent tot 104 duizend.

Er werden in september dit jaar 45 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 44 duizend beëindigd, waarvan de meeste vanwege werkhervatting.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.