Werkloosheid gedaald

  • In oktober 11 duizend werklozen minder
  • Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2013 met 11 duizend af en kwam uit op 674 duizend personen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in oktober met 8 duizend is toegenomen tot 408 duizend.

Minder werklozen

In oktober was 8,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. In juli van dit jaar was de werkloosheid met 8,7 procent op het hoogste niveau na een stijging van twee jaar. De afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met gemiddeld 7 duizend per maand af. De werkloosheid daalde het sterkst bij mannen en jongeren.

In oktober kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,0 procent van de beroepsbevolking. In september was dat eveneens 7,0 procent.

Minder WW-uitkeringen onderwijs

Oktober telde 408 duizend lopende WW-uitkeringen, 2 procent meer dan in september. Er werden in oktober dit jaar 58 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en 50 duizend beëindigd.

Zoals gebruikelijk na de zomermaanden (begin nieuwe schooljaar) nam het aantal lopende WW-uitkeringen vanuit de sector onderwijs in oktober flink af. Seizoengevoelige sectoren als landbouw en horeca lieten in oktober juist een sterke toename zien van het aantal lopende WW-uitkeringen.

In 2013 bijna de helft van de beëindigde uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting

Er werden in de periode januari tot en met oktober van dit jaar 508 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dat waren er ruim 100 duizend meer dan in dezelfde periode van 2012. In dezelfde periode dit jaar beëindigde  UWV 440 duizend WW-uitkeringen, 75 duizend meer dan in 2012. Bijna de helft van de uitkeringen (213 duizend) werd dit jaar beëindigd vanwege werkhervatting. Het aantal uitkeringen dat afliep vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur bedroeg 157 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.