Steeds meer werklozen zoeken werk via internet

Het aandeel werklozen dat personeelsadvertenties doorneemt was in 2011 met acht op de tien vrijwel even hoog als in 2004. In de periode 2004-2011 zijn werklozen bijna twee keer zo vaak via internet personeelsadvertenties gaan doornemen.

Internet populair voor zoeken naar werk

Bijna drie kwart van de werklozen heeft in 2011 op internet personeelsadvertenties doorgenomen. En 57 procent van alle werklozen reageerde daadwerkelijk op een digitale advertentie. Het doornemen van personeelsadvertenties in andere media als kranten en tijdschriften was in 2011 nog steeds belangrijk, maar het belang ervan neemt gestaag af. Had in 2004 nog 74 procent van de werklozen op deze manier naar werk gezocht, in 2011 was dat nog 58 procent.

Zoekgedrag van werklozen, personeelsadvertenties

Zoekgedrag van werklozen, personeelsadvertenties

Ook vaak netwerken en open sollicitatie

Een andere populaire manier van werk zoeken is het inzetten van persoonlijke relaties. Dit kan zowel via persoonlijke contacten als via social media. In 2011 informeerde 55 procent van de werklozen bij familie of bekenden. Daarnaast had 45 procent in de voorgaande vier weken een open sollicitatiebrief geschreven.

Zoekgedrag van werklozen, anders dan personeelsadvertenties

Zoekgedrag van werklozen, anders dan personeelsadvertenties

Jong en oud vertonen ander zoekgedrag

Over het algemeen zoeken oudere werklozen op meer manieren naar werk dan jongeren. Zij bekijken vaker personeelsadvertenties en reageren er ook vaker op. Daarnaast had 49 procent van de 55- tot 65-jarige werklozen in 2011 naar werk geïnformeerd bij het UWV. Bij jonge werklozen van 15 tot 25 jaar was dat slechts 22 procent. Jongere werklozen informeerden daarentegen vaker rechtstreeks bij werkgevers: in 2011 deed 46 procent van de werkloze jongeren dit, tegenover 41 procent bij werklozen van 55 tot 65 jaar.

Zoekgedrag van jongere en oudere werklozen, 2011

Zoekgedrag van jongere en oudere werklozen, 2011

John Michiels

Bron: Zoekgedrag werklozen in 2011 (maatwerktabel)