Kwaliteitsrapport Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS)

Over deze publicatie

Het kwaliteitsrapport over de Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS) geeft inzicht in onder meer doel, proces, methodiek en publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van de statistiek vanaf januari 2013. Het betreft uitkeringen en personen met een uitkering in het kader van de Werkloosheidswet (WW).