Werkloosheid gedaald

  • Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen
  • Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen
  • Toename aantal WW-uitkeringen vooral in seizoengevoelige sectoren

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 met 21 duizend af en kwam uit op 653 duizend personen. Dat is 8,2 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in november met 11 duizend is toegenomen tot 419 duizend.

Opnieuw minder werklozen

In november was 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos, een maand eerder was dat 8,5 procent. De werkloosheid daalde in de afgelopen maand zowel bij mannen als vrouwen en ook in alle leeftijdsgroepen.

Gemiddeld nam het aantal werklozen de afgelopen drie maanden met 10 duizend per maand af. Deze daling van de werkloosheid hangt samen met een toename van het aantal mensen dat zich terugtrekt van de arbeidsmarkt.

In november kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,9 procent van de beroepsbevolking. In oktober was dat nog 7,0 procent.

Sterke stijging WW-uitkeringen aan  jongeren

November 2013 telde 419 duizend lopende WW-uitkeringen, 3 procent meer dan in oktober. De toename deed zich vooral voor bij seizoengevoelige sectoren als landbouw, horeca en bouwnijverheid.

Het aantal lopende WW-uitkeringen van jongeren tot 25 jaar nam met 6 procent meer dan gemiddeld toe. Ook in de provincies Zeeland en Drenthe was de stijging van het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld.

Er werden in november 51 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 40 duizend uitkeringen beëindigd.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.