Zoekresultaten

112 resultaten voor keyword:Saba
112 resultaten voor keyword:Saba

Pagina 4 van 5

Inflatie op Caribisch Nederland opnieuw gedaald

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) op Caribisch Nederland is in het eerste kwartaal van 2015 opnieuw gedaald. Op Bonaire en Sint-Eustatius was de inflatie zelfs negatief. Het is de...

Artikelen

Import Caribisch Nederland alleen in Saba gestegen

Binnen Caribisch Nederland lag in 2014 alleen de waarde van de geïmporteerde goederen in Saba hoger dan in 2013. De goederenimport van Bonaire daalde licht in waarde. Dit eiland voerde minder aan...

Artikelen

Toerisme in Caribisch Nederland 2014

Voor zowel Bonaire, Sint-Eustatius als Saba is het aantal toeristen, dat in 2014 per vliegtuig kwam, nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2013. Naast het toeristisch vliegverkeer, is voor het...

Artikelen

Hoogste inkomens in Caribisch Nederland op Sint-Eustatius

Het CBS heeft voor het eerst het inkomen van Caribisch Nederland in kaart gebracht. In 2011 kwam op Bonaire het doorsnee besteedbaar inkomen van huishoudens uit op ruim 19 duizend dollar. Op Saba was...

Artikelen

Inflatie Caribisch Nederland gedaald in vierde kwartaal 2014

De inflatie op alle drie de eilanden van Caribisch Nederland is gedaald. Op Bonaire daalde de inflatie in het vierde kwartaal van 2014 van 1,5 naar 0,9 procent.

Artikelen

Ruim 80 procent van de Caribisch Nederlanders is gelovig

Op Bonaire rekende 88 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder in 2013 zichzelf tot een kerkelijke gezindte. Op Saba en Sint-Eustatius is 83 procent van de inwoners gelovig. Het aantal gelovigen...

Artikelen

Papiaments de meest gesproken taal op Bonaire, en Engels op Saba en Sint Eustatius

Op Bonaire spreken de meeste mensen Papiaments. Op Sint Eustatius en op Saba spreken de mensen vooral Engels. Voor een klein deel van de bevolking is Nederlands de voertaal.

Artikelen

The Caribbean Netherlands in figures 2013

Het boek ‘The Caribbean Netherlands in figures’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving (Bonaire,...

Publicaties

Inflatie Bonaire omlaag, op Saba en Sint-Eustatius omhoog

De inflatie op Bonaire is in het derde kwartaal uitgekomen op 1,5 procent. Dit is lager dan de 2,2 procent in het tweede kwartaal. De prijsontwikkeling van kleding en mobiele telefonie drukten de...

Artikelen

Inflatie Caribisch Nederland opnieuw gestegen

De inflatie in Caribisch Nederland ging in het tweede kwartaal van 2014 flink omhoog, net als in het eerste kwartaal. Na een periode van extreem hoge inflatie in 2011 begonnen de prijzen op de...

Artikelen

Toerisme Caribisch Nederland 2012

Caribisch Nederland bestaat uit de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De toeristische sector speelt een belangrijke rol in de economie en de werkgelegenheid op de eilanden. Dit artikel geeft...

Artikelen

Inflatie Caribisch Nederland stijgt

De inflatie is in het eerste kwartaal van 2014 op alle drie de eilanden van Caribisch Nederland gestegen. Op Bonaire was de inflatie 1,3 procent, op Sint-Eustatius 2,5 procent en op Saba 1,4 procent.

Artikelen

Een derde van de bevolking in Caribisch Nederland drinkt geen alcohol

Eén op de drie personen van 15 jaar en ouder in Caribisch Nederland heeft de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek geen alcohol gedronken. Van de vrouwen op Caribisch Nederland heeft de helft het...

Artikelen

Levensverwachting in Caribisch Nederland verschilt weinig met Nederland

Dit artikel beschrijft de berekeningswijze en de uitkomsten van de levensverwachting voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die sinds 2010 als drie bijzondere gemeenten deel zijn van Nederland....

Artikelen

Inflatie op Bonaire en Saba gedaald, op Sint-Eustatius gestegen

De inflatie op Bonaire kwam in het vierde kwartaal van 2013 uit op 1,2 procent. Dit is een flinke daling vergeleken met een kwartaal eerder.

Artikelen

The Caribbean Netherlands in figures

Het boek ‘The Caribbean Netherlands in figures’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving (Bonaire,...

Publicaties

Groei bevolking Caribisch Nederland door immigratie

Sinds 1 januari 2010 is de bevolking van Caribisch Nederland toegenomen met 2,4 duizend tot ruim 23 duizend (2013). Deze toename kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan immigratie.

Artikelen

Inflatie op Bonaire en Saba gestegen

In het derde kwartaal van 2013 was de inflatie op Bonaire 1,8 procent en op Saba 1,4 procent. Op deze eilanden is de inflatie gestegen. Op Sint-Eustatius is de inflatie licht afgenomen naar 1,7...

Artikelen

Inflatie op Caribisch Nederland weer gedaald

In het tweede kwartaal van 2013 is de inflatie op de drie eilanden van Caribisch Nederland verder gedaald. Op Bonaire daalde de inflatie naar 1,5 procent, op Sint-Eustatius naar 1,8 procent en op...

Artikelen

Ongeveer zeven op de tien inwoners Caribisch Nederland is werkzaam

De netto-arbeidsparticipatie in Caribisch Nederland varieerde in 2012 van bijna 73 procent op Bonaire tot ruim 64 procent op Saba. De werkloosheid lag er iets lager dan in Europees Nederland.

Artikelen

Inflatie Bonaire iets gedaald, op Sint-Eustatius en Saba fors omlaag

In het eerste kwartaal van 2013 was de inflatie op Bonaire 2,5 procent. Dat is iets lager dan in het vierde kwartaal van 2012. Op Sint-Eustatius was de inflatie in het eerste kwartaal 3,9 procent en...

Artikelen