Een derde van de bevolking in Caribisch Nederland drinkt geen alcohol

© ANP

Eén op de drie personen van 15 jaar en ouder in Caribisch Nederland heeft de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek geen alcohol gedronken. Van de vrouwen op Caribisch Nederland heeft de helft het afgelopen jaar geen alcohol gedronken, tegenover een kwart van de mannen. Eén op de acht mannen is een overmatige drinker, tegenover één op de 30 vrouwen. 

Minste alcoholgebruik onder vrouwen op Sint-Eustatius

Op Sint-Eustatius gaf 60 procent van de vrouwen aan geen alcohol te hebben gedronken het afgelopen jaar. Dat is meer dan op Bonaire waar dat voor ruim de helft van de vrouwen gold. Op Saba ligt het aandeel vrouwen dat niet heeft gedronken nog lager, op 36 procent.

Aandeel personen (15 jaar en ouder) in Caribisch Nederland dat het afgelopen jaar niet heeft gedronken, 2013

Aandeel personen (15 jaar en ouder) in Caribisch Nederland dat het afgelopen jaar niet heeft gedronken, 2013

Mannen drinken meer en vaker

Het aandeel mannen in Caribisch Nederland dat geen alcohol gebruikt is veel lager dan onder vrouwen. Bovendien ligt het aandeel mannen dat een zware drinker of overmatige drinker is veel hoger dan onder vrouwen. Zo was 19 procent van de mannen op Bonaire een zware drinker en 10 procent een overmatige drinker. Onder vrouwen op dat eiland lagen deze beide aandelen op 3 procent. Op Sint-Eustatius is 24 procent van de mannen een zware drinker en 16 procent een overmatige drinker en op Saba respectievelijk 15 procent en 14 procent van de mannen.

Een zware drinker betekent hier iemand die minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinkt. Een overmatige drinker is voor een man iemand die meer dan 21 glazen per week drinkt en voor een vrouw iemand die meer dan 14 glazen per week drinkt.

Aandeel zware of overmatige drinkers (15 jaar of ouder) in Caribisch Nederland, 2013

Aandeel zware of overmatige drinkers (15 jaar of ouder) in Caribisch Nederland, 2013

Vooral onder vrouwen minder drankgebruik dan in Europees Nederland

In Europees Nederland dronk 20 procent in 2012 geen alcohol. In Caribisch Nederland ligt dit percentage bijna twee keer zo hoog, op 39 procent. Alhoewel het percentage zware drinkers in Caribisch Nederland vergelijkbaar is met dat in Europees Nederland, hebben de eilanden grotere verschillen tussen mannen en vrouwen. Onder vrouwen ligt het aandeel zware drinkers met 4 procent veel lager dan in Europees Nederland (11 procent), terwijl het aandeel onder mannen veel hoger is (19 procent om 15 procent). Een zelfde beeld bestaat bij de overmatige drinkers.

Drankgebruik in Caribisch Nederland in 2013 en in Europees Nederland in 2012

Drankgebruik in Caribisch Nederland in 2013 en in Europees Nederland in 2012

Henk van de Velden en Christianne Hupkens

Bron: StatLine,