Inflatie op Bonaire en Saba gestegen

In het derde kwartaal van 2013 was de inflatie op Bonaire 1,8 procent en op Saba 1,4 procent. Op deze eilanden is de inflatie gestegen. Op Sint-Eustatius is de inflatie licht afgenomen naar 1,7 procent.

Inflatie Caribisch Nederland

Inflatie Caribisch Nederland

Inflatie Bonaire stijgt naar 1,8 procent

De inflatie op Bonaire is in het derde kwartaal van 2013 uitgekomen op 1,8 procent. Dit is een stijging van 0,3 procentpunt ten opzichte van vorig kwartaal. De stijging was vooral het gevolg van gestegen prijzen voor recreatie en cultuur. Ook huishoudelijke apparatuur had een opwaarts effect op de inflatie. De prijzen van vervoer hadden een drukkend effect op de inflatie.

Lichte daling inflatie op Sint-Eustatius

Op Sint-Eustatius is de inflatie in het derde kwartaal licht gedaald naar 1,7 procent. Dat betekent niet dat er sprake is geweest van algemene prijsdalingen, maar dat de prijzen jaar-op-jaar minder hard zijn gestegen. In het tweede kwartaal was de inflatie nog 1,8 procent. Voedingsmiddelen en huishoudelijke apparatuur en meubilair werden goedkoper. Ook de prijzen van horeca drukten de inflatie. Daartegenover stond dat de prijzen van elektriciteit een fors inflatie-verhogend effect hadden. Deze daalden in het derde kwartaal weliswaar, maar een stuk minder fors dan een jaar eerder.

Inflatie Saba stijgt voor het eerst sinds anderhalf jaar

Op Saba is de inflatie voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2011 gestegen. De inflatie kwam in het derde kwartaal uit op 1,4 procent. Dit is een stijging van 0,4 procentpunt ten opzichte van het tweede kwartaal. Net als op Sint-Eustatius had elektriciteit een opwaarts effect op de inflatie. Op Saba droegen ook gestegen prijzen voor voedingsmiddelen bij aan de stijging van de inflatie.

Gert-Jan van Steeg

Voorlopige cijfers
De cijfers over het derde kwartaal van 2013 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het vierde kwartaal van 2013.

Bron:

Dit artikel is ook in het Papiamento beschikbaar.