Inflatie op Bonaire en Saba gedaald, op Sint-Eustatius gestegen

De inflatie op Bonaire kwam in het vierde kwartaal van 2013 uit op 1,2 procent. Dit is een flinke daling vergeleken met een kwartaal eerder. Ook op Saba daalde de inflatie. Deze kwam ook uit op 1,2 procent. Op Sint-Eustatius is de inflatie daarentegen fors gestegen naar 2,1 procent.

Inflatie Caribisch Nederland

inflatie op caribisch nederland

Inflatie Bonaire omlaag door water en elektriciteit

De inflatie op Bonaire is in het vierde kwartaal van 2013 flink gedaald naar 1,2 procent. In het derde kwartaal bedroeg de inflatie nog 1,8 procent. De daling is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van water en elektriciteit. In het vierde kwartaal van 2012 zijn de prijzen voor water en elektriciteit fors verhoogd. Dit heeft gedurende een jaar de inflatie verhoogd, maar dit effect is in het vierde kwartaal van 2013 uitgewerkt.

Inflatie Sint-Eustatius naar 2,1 procent

Op Sint-Eustatius is de inflatie in het vierde kwartaal gestegen naar 2,1 procent. Dit is 0,4 procentpunt hoger dan in het derde kwartaal. De stijging is het gevolg van hogere prijzen voor vliegtickets. Huisvesting, water en energie hadden een verlagend effect op de inflatie.

Op Saba iets omlaag

De inflatie op Saba is in het vierde kwartaal van 2013 uitgekomen op 1,2 procent. Dit is 0,2 procentpunt lager dan een kwartaal eerder. Dit kwam doordat de prijzen van elektriciteit, voedingsmiddelen en recreatie de inflatie licht verlaagden.

Inflatie op Caribisch Nederland in 2013 veel lager dan in 2012

De gemiddelde inflatie in 2013 was op Caribisch Nederland veel lager dan in 2012. In 2011 bereikte de inflatie op de drie eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba een hoogtepunt, maar vanaf 2012 begon de inflatie terug te lopen.

In 2013 was de gemiddelde inflatie op Bonaire 1,7 procent. Dat is 1,2 procentpunt lager dan in 2012. Op Bonaire waren voedingsmiddelen in 2013 1,1 procent goedkoper dan in 2012. Dit was de belangrijkste oorzaak van de afname.

Op Sint-Eustatius kwam de gemiddelde inflatie in 2013 uit op 2,3 procent. Dat is aanzienlijk lager dan de 5,3 procent in 2012. Deze daling kwam vooral doordat water en energie in 2013 goedkoper waren dan in 2012. Ook vervoerskosten hadden een verlagend effect.

De gemiddelde inflatie in 2013 was op Saba 1,2 procent. In 2012 was dit nog 3,7 procent. Voedingsmiddelen waren 1,3 procent duurder dan in 2012, maar de prijsstijging in 2012 was met 7,5 procent veel groter. Ook het feit dat water en energie goedkoper waren dan in 2012 droeg bij aan de afname.

Leo Peeters

Voorlopige cijfers
De cijfers over het vierde kwartaal en het jaargemiddelde van 2013 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het eerste kwartaal van 2014.

Bron

Dit artikel is ook in het Papiamento beschikbaar.