Toerisme Caribisch Nederland 2012

In 2012 kwamen totaal 112 duizend toeristen met het vliegtuig naar Caribisch Nederland, waaronder 40 procent uit Nederland en 20 procent uit de Verenigde Staten. Daarvan vlogen 82 duizend toeristen naar Bonaire, 19 duizend naar Sint-Eustatius en 11 duizend naar Saba.
Caribisch Nederland bestaat uit de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De toeristische sector speelt een belangrijke rol in de economie en de werkgelegenheid op de eilanden. Dit artikel geeft een overzicht van een aantal belangrijke indicatoren over het toerisme in Caribisch Nederland in 2012. Het zijn voorlopige cijfers. De cijfers worden vergeleken met de cijfers die in eerdere jaren door onder meer de toeristische bureaus van de drie eilanden zijn gepubliceerd.

1. Bonaire

Maandelijks bijna zeven duizend toeristen per vliegtuig

In 2012 kwamen 82 duizend toeristen met het vliegtuig naar Bonaire, gemiddeld 6,8 duizend per maand. De trend over de maanden in 2012 is goed vergelijkbaar met de trends die in 2009 en 2010 door het bureau Tourism Corporation Bonaire (TCB) zijn gepubliceerd. De cijfers van 2012 zijn wel hoger: in 2010 kwamen er in totaal 70 duizend toeristen met het vliegtuig naar Bonaire. Mogelijk is de toeristische markt aangetrokken na de slechte economische jaren 2009 en 2010. Ook kan er een methode-effect zijn: de cijfers van 2012 zijn volledig gebaseerd op beschikbare registers, daarvóór werden de cijfers gebaseerd op bij de grenscontrole ingeleverde kaartjes.

Aantal inkomende toeristen per vliegtuig, Bonaire

Aantallen inkomende toeristen per vliegtuig, Bonaire

De meeste toeristen die in 2012 naar Bonaire vlogen kwamen uit Nederland (39 procent) en de Verenigde Staten (24 procent). Bij de Nederlandse toeristen horen ook die uit Sint-Eustatius en Saba. Toeristen uit Curaçao(14 procent) en Aruba (3 procent) zijn apart vermeld. De verdeling komt grotendeels overeen met die uit 2009 en 2010, maar het percentage Amerikaanse toeristen is iets lager dan de percentages die het TCB in 2009 en de organisatie Bonaire Hotel en Toerisme Vereniging (BONHATA) in 2011 hebben gepubliceerd. De meeste vluchten kwamen uit of gingen naar Curaçao, Aruba, Amsterdam, Atlanta en Houston. Bonaire had in 2012 geen directe vliegverbinding van en naar Sint-Eustatius en Saba.

Inkomende toeristen per vliegtuig op Bonaire naar land van herkomst

Inkomende toeristen per vliegtuig op Bonaire naar land van herkomst

Helft van de toeristen verblijft tussen 1 en 7 nachten op Bonaire

De toeristen die in 2012 per vliegtuig naar Bonaire kwamen, verbleven gemiddeld 7 nachten op het eiland. Een op de tien waren dagtoeristen (geen overnachting) en ruim de helft van de toeristen verbleef tussen de 1 en 7 nachten op Bonaire. Slechts 7 procent bleef 14 nachten.

Aantal overnachtingen door toeristen per vliegtuig op Bonaire, 2012

Aantallen overnachtingen door toeristen per vliegtuig op Bonaire, 2012

Bonaire telde in 2013 bijna 340 toeristische accommodaties waarvan 40 procent villa’s, 32 procent appartementen, 14 procent hotels en resorts en 14 procent vakantiewoningen. De totale bedcapaciteit lag rond de 5 500 bedden. Hierbij moet worden aangetekend dat het soms niet duidelijk was of alle woningen van een bungalowpark voor verhuur werden aangeboden, of slechts een deel daarvan. Ook werden villa’s die te koop staan vaak nog als vakantiewoning aangeboden. De meeste slaapplaatsen werden aangeboden in de hotels en resorts (48 procent), gevolgd door villa’s met 24 procent. Appartementen boden 19 procent van de bedden aan, en vakantiewoningen 10 procent.

Veel cruiseschepen naar Bonaire

Bonaire heeft een natuurlijke haven en twee grote pieren, waar ook cruiseschepen terecht kunnen. Bonaire had in 2012 geen reguliere veerboot naar andere eilanden en het vasteland. In 2012 meerden rond de 880 pleziervaartuigen aan bij Bonaire. Deze bleven gemiddeld 13,4 dagen en hadden gemiddeld 3,1 passagiers aan boord. De meeste pleziervaartuigen kwamen uit of gingen naar Curaçao. Er kwamen rond de 100 cruiseschepen, met gemiddeld 1 550 passagiers aan boord. De meeste cruiseschepen kwamen vanuit Aruba als laatste stop. Het potentiële aanbod van dagtoeristen per schip oversteeg daarmee ruimschoots dat van het aantal toeristen dat met het vliegtuig naar Bonaire kwam. Niet duidelijk is hoeveel toeristen van de cruiseschepen daadwerkelijk van boord zijn gegaan in 2012.

2. Sint-Eustatius

Maandelijks 1 600 toeristen per vliegtuig

In 2012 kwamen iets meer dan 19 duizend toeristen met het vliegtuig naar Sint-Eustatius, gemiddeld 1 600 per maand. Ook hier komen de seizoentrends goed overeen met de door het bureau Sint-Eustatius Tourism Development (STD) gepubliceerde cijfers voor 2008 en 2009. Het door het CBS vastgestelde aantal toeristen in 2012 is lager uitgekomen dan de aantallen gepubliceerd door het STD over de genoemde jaren. Dit is echter geheel te verklaren uit het feit dat in de cijfers van het STD alle binnenkomende vliegtuigpassagiers werden meegeteld, dus ook de ingezetenen van Sint-Eustatius zelf.

Aantal inkomende toeristen per vliegtuig, Sint-Eustatius

Aantallen inkomende toeristen per vliegtuig, Sint-Eustatius

Ruim 40 procent van de toeristen die Sint-Eustatius bezochten in 2012 was afkomstig van andere Caribische eilanden. Het tweede en derde land van herkomst zijn Nederland (24 procent) en de Verenigde Staten (9 procent). De percentages zijn goed vergelijkbaar met die van 2009. Net als bij Bonaire was het aandeel Amerikaanse toeristen in 2012 iets lager dan het aantal zoals gerapporteerd door het STD. De meeste vluchten kwamen uit het buureiland Sint-Maarten. Daarnaast kwam er in 2012 vliegverkeer uit Sint-Kitts-Nevis en uit Sint-Barthélemy. Dit waren ook de belangrijkste eilanden waarnaar vliegtuigen vertrokken.

Inkomende toeristen per vliegtuig op Sint-Eustatius naar land van herkomst

Inkomende toeristen per vliegtuig op Sint-Eustatius naar land van herkomst

Twee op de tien toeristen op Sint-Eustatius zijn dagtoerist

De toeristen die in 2012 met het vliegtuig op Sint-Eustatius arriveerden, bleven gemiddeld 9 nachten. Dit cijfer is enigszins vertekend door toeristen (o.a. gepensioneerden) die een maand of langer blijven op het eiland. Twee op de tien toeristen waren dagtoeristen (geen overnachting) en ongeveer 20 procent bleef 1 of 2 nachten. Circa 30 procent van de toeristen bleef 3 tot en met 7 nachten.

Aantal overnachtingen door toeristen per vliegtuig op Sint-Eustatius, 2012

Aantallen overnachtingen door toeristen per vliegtuig op Sint-Eustatius, 2012

In 2013 telde Sint-Eustatius 13 accommodaties voor toeristen, waarvan 38 procent hotels, 23 procent villa’s, 23 procent appartementen en 15 procent vakantiewoningen. De totale bedcapaciteit bedroeg circa 220 bedden. Hotels en resorts boden de meeste slaapplaatsen ((67 procent), gevolgd door villa’s ((18 procent) en appartementen ((11 procent).

Vooral kleine pleziervaart naar Sint-Eustatius

Sint-Eustatius heeft geen natuurlijke haven, waardoor er geen grote cruises komen. In 2012 meerden rond de 540 jachten en motorvaartuigen af. De kleine pleziervaart bleef gemiddeld 1,6 dagen en had gemiddeld 3,8 passagiers aan boord. De meeste kleine pleziervaart kwam in 2012 uit of ging naar Sint-Kitts-Nevis, Sint-Maarten en Saba. Daarnaast kwamen er nog 11 middelgrote toeristische schepen met meer dan 15 passagiers. Deze schepen bleven gemiddeld 0,7 dagen en hadden gemiddeld 22 passagiers aan boord. De schepen kwamen vooral uit Sint-Maarten, Saba en de Verenigde Staten, inclusief de Amerikaanse Maagdeneilanden en Puerto Rico.

3. Saba

Maandelijks 900 toeristen per vliegtuig

In 2012 kwamen ongeveer 11 duizend toeristen met het vliegtuig naar Saba, gemiddeld 900 per maand. De cijfers zijn redelijk vergelijkbaar met de cijfers van 2008 en 2009 van het Saba Toeristenbureau (STB) en met cijfers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten. 

Aantal inkomende toeristen per vliegtuig, Saba

Aantallen inkomende toeristen per vliegtuig, Saba

De meeste toeristen op Saba kwamen in 2012 uit Nederland ((40 procent) en de Verenigde Staten ((20 procent, inclusief de Amerikaanse Maagdeneilanden en Puerto Rico). Circa een op de tien toeristen van Saba kwam uit Canada en een op de tien toeristen was afkomstig van de voormalige Antillen of van andere Caribische eilanden. Deze percentages zijn redelijk goed vergelijkbaar met die uit 2008 en 2009. Net als bij Bonaire en Sint-Eustatius was het aandeel Amerikaanse toeristen in 2012 iets lager dan het aantal zoals gerapporteerd door het STB over 2008 en 2009. Het vliegverkeer in Saba was vooral afkomstig van Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Sint-Barthélemy. Deze eilanden waren ook de belangrijkste bestemmingen bij vertrek.

Inkomende toeristen per vliegtuig op Saba naar land van herkomst

Inkomende toeristen per vliegtuig op Saba naar land van herkomst

Een op de vijf toeristen op Saba is dagtoerist

De toeristen die in 2012 per vliegtuig naar Saba kwamen, bleven gemiddeld 5,5 nachten. Net als bij Sint-Eustatius is dit cijfer enigszins vertekend door toeristen die langer dan 7 nachten op Saba bleven. Iets meer dan een op de vijf toeristen arriveerde voor een dagtocht (geen overnachting) en een kwart bleef 1 of 2 nachten op het eiland.

Aantal overnachtingen door toeristen per vliegtuig op Saba, 2012

Aantallen overnachtingen door toeristen per vliegtuig op Saba, 2012

In 2013 telde Saba 38 accommodaties voor toeristen waarvan 55 procent vakantiewoningen, 24 procent hotels, 18 procent villa’s en 3 procent appartementen. De totale bedcapaciteit bedroeg circa 330 bedden. Hotels boden iets meer dan de helft van het totale aantal slaapplaatsen aan ((55 procent). Deze capaciteit is bijna twee keer zoveel als die van de vakantiehuisjes ((31 procent).

Zowel pleziervaart als kleine cruiseschepen naar Saba

Saba kent geen natuurlijke haven waar grote schepen terecht kunnen. Er is, naast pleziervaart, in beperkte mate sprake van cruisevaart. Wel heeft Saba twee kleine veerboten die enkele dagen per week varen tussen Saba en Sint-Maarten. In 2012 meerden circa 260 pleziervaartuigen aan bij Saba. De pleziervaart bleef gemiddeld 2,1 dagen en had gemiddeld 14 passagiers aan boord. De veerboten van Sint-Maarten voeren zo’n 200 keer met een gemiddeld aantal van 18,6 passagiers. Er kwamen 6 cruises met gemiddeld 86 passagiers. De meeste pleziervaartuigen en cruises kwamen uit of gingen naar Sint-Maarten, Sint-Eustatius, Sint-Kitts-Nevis en Sint-Barthélemy.

Bron: Toerisme Caribisch Nederland 2012 (maatwerktabel)

Downloads