Papiaments de meest gesproken taal op Bonaire, en Engels op Saba en Sint Eustatius

Op Bonaire spreken de meeste mensen Papiaments. Op Sint Eustatius en op Saba spreken de mensen vooral Engels. Voor een klein deel van de bevolking is Nederlands de voertaal. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

De voertaal op Bonaire is Papiaments: tweederde van de bevolking geeft dat op als meest gesproken taal. Op Sint-Eustatius en Saba is voor achtereenvolgens 85 procent en 93 procent van de bevolking de voertaal Engels.

Op Bonaire is voor 15 procent van de bevolking Nederlands de voertaal, op Sint Eustatius is dat voor 6 procent van de bevolking de gesproken taal. Op Saba kiest bijna niemand voor Nederlands als voertaal.

Voertalen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, 2013

Voertalen op Bonaire, 2013

Voertalen op Sint-Eustatius, 2013

Voertalen op Saba, 2013

Veel inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba spreken meer dan één taal. De meertaligheid is het grootst op Bonaire. Daar spreekt 90 procent meer dan één taal. Op Sint Eustatius doet 68 procent van de bevolking dat, op Saba 57 procent

Op alle drie eilanden neemt de meertaligheid toe met het onderwijsniveau (hoe hoger het onderwijsniveau, hoe meertaliger), maar neemt af met de leeftijd : jongeren spreken het vaakst meer dan één taal, ouderen (65-plus) zijn het vaakst eentalig.

Meertaligheid naar leeftijd en onderwijsniveau, 2013

Meertaligheid naar leeftijd en onderwijsniveau, 2013

Bron:

- Omnibusenquête Caribisch Nederland
- Caribisch Nederland; gesproken talen en voertaal, persoonskenmerken