Inflatie Caribisch Nederland stijgt

De inflatie is in het eerste kwartaal van 2014 op alle drie de eilanden van Caribisch Nederland gestegen. Op Bonaire was de inflatie 1,3 procent, op Sint-Eustatius 2,5 procent en op Saba 1,4 procent.

Inflatie Caribisch Nederland

Inflatie Caribisch Nederland

Inflatie Bonaire hoger door voeding en kleding

De inflatie op Bonaire was in het eerste kwartaal 1,3 procent. Dit is 0,1 procentpunt hoger dan in het vierde kwartaal van 2013. De belangrijkste oorzaken zijn hogere prijzen voor voedingsmiddelen en kleding. Bij voeding stegen vooral de prijzen van fruit, bij kleding werd vooral dameskleding duurder. De prijzen van elektriciteit daalden licht en hadden een drukkend effect op de inflatie.

Inflatie op Sint-Eustatius flink omhoog

Op Sint-Eustatius steeg de inflatie in het eerste kwartaal naar 2,5 procent. In het vierde kwartaal van 2013 was dit nog 2,1 procent. De stijging was vooral het gevolg van hogere elektriciteitsprijzen. Daarnaast werden voedingsmiddelen,vooral brood en graanproducten, duurder. Ook de prijzen van horeca hadden een verhogend effect op de inflatie. De prijsontwikkeling van vliegtickets drukte de inflatie op Sint-Eustatius omdat de forse prijsstijging in het eerste kwartaal van 2013 nu is uitgewerkt.

Licht hogere inflatie op Saba

In het eerste kwartaal van 2014 lag de inflatie op Saba met 1,4 procent 0,2 procentpunt hoger dan een kwartaal eerder. Net als op Sint-Eustatius hadden vooral voedingsmiddelen (vooral brood en graanproducten en verse groenten) en elektriciteit een verhogend effect op de inflatie. Deze effecten waren op Saba echter minder sterk. Op Saba verhoogden vliegtickets de inflatie, toiletartikelen hadden een drukkend effect.

Gert-Jan van Steeg

Voorlopige cijfers en nieuwe gewichten
De cijfers over het eerste kwartaal van 2014 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het tweede kwartaal van 2014. De gewichten van de producten en diensten in de CPI van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn bij de publicatie van het eerste kwartaal van 2014 aangepast.

Bron

Dit artikel is ook in het Papiamento beschikbaar.