Ruim 80 procent van de Caribisch Nederlanders is gelovig

Op Bonaire rekende 88 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder in 2013 zichzelf tot een kerkelijke gezindte. Op Saba en Sint-Eustatius is 83 procent van de inwoners gelovig. Het aantal gelovigen is veel hoger dan in Europees Nederland, waar iets meer dan de helft van de volwassenen (18 jaar en ouder) gelooft. Net als in Europees Nederland is het rooms katholicisme in Caribisch Nederland de meest voorkomende godsdienst. Dat maakt het CBS vandaag bekend.

Op Bonaire zijn bijna zeven op de tien inwoners rooms katholiek. Minder dan 7 procent rekent zichzelf tot de Pinkstergemeente en minder dan 5 procent hangt het Evangelisch geloof aan.
Op Sint-Eustatius komen drie geloven veel voor. Bijna een kwart van de inwoners is katholiek, ruim één op de vijf inwoners rekent zichzelf tot de Methodisten en één op de zes tot de Adventisten.
Ook op Saba zijn de meesten katholiek: ruim vier op de tien inwoners rekenen zichzelf tot dit geloof. Acht procent van de inwoners volgt de Anglicaanse Kerk, 6 procent is islamitisch. Ouderen en laagopgeleiden zijn vaker gelovig dan jongeren en hoogopgeleiden.

Kerkelijke gezindte op Bonaire, Sint-Eustasius en Saba, 2013

Kerkelijke gezindte op Bonaire, 2013

Kerkelijke gezindte op Sint Eustasius, 2013

Kerkelijke gezindte op Saba, 2013

Van alle gelovigen in Caribisch Nederland gaat 30 procent minstens één keer per week naar een godsdienstige bijeenkomst, ouderen vaker dan jongeren en tweemaal zoveel vrouwen als mannen. Ruim 40 procent van de mannen gaan zelden of nooit naar een godsdienstige bijeenkomst tegenover ruim een kwart van de vrouwen.

Hoe vaak mensen naar de kerk gaan verschilt ook naar opleidingsniveau. Hoogopgeleiden gaan vaker minimaal één keer per week naar een godsdienstige bijeenkomst dan middelbaar- en laagopgeleiden. Dit patroon is zichtbaar op Bonaire en Saba. Op Sint-Eustatius zijn er geen verschillen in kerkbezoek tussen hoog- en laagopgeleiden.

Frequentie kerkbezoek in Caribisch Nederland naar onderwijsniveau, 2013

Frequentie kerkbezoek in Caribisch Nederland naar onderwijsniveau, 2013

Bron:

Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte, persoonskenmerken

Omnibusenquête Caribisch Nederland