Ongeveer zeven op de tien inwoners Caribisch Nederland is werkzaam

De netto-arbeidsparticipatie in Caribisch Nederland varieerde in 2012 van bijna 73 procent op Bonaire tot ruim 64 procent op Saba. De werkloosheid lag er iets lager dan in Europees Nederland.

Bonaire telde ruim 8,6 duizend werkenden

In 2012 woonden op Bonaire bijna 11,8 duizend personen van 15 tot 65 jaar, op Sint-Eustatius2,8 duizend en op Saba 1,5 duizend. Van de inwoners van Bonaire behoorden er 8,6 duizend tot de werkzame beroepsbevolking, zij werkten twaalf uur of meer per week.Op Sint-Eustatius waren dit er 1,9 duizend en op Saba bijna 1 duizend. De netto-arbeidsparticipatie kwam hiermee uit op respectievelijk 72,6 procent, 70,3 procent en 64,3 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers uit het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland.

Netto-arbeidsparticipatie (15- tot 65-jarigen) in Caribisch Nederland, 2012

Netto arbeidsparticipatie Caribisch Nederland

Werkloosheid Caribisch Nederland lager dan in Europees Nederland

De werkloosheid op Bonaire bedroeg 6,2 procent. Dit komt neer op ongeveer 560 werklozen. Het is iets lager dan in Europees Nederland waar in 2012 ongeveer 6,4 procent van de beroepsbevolking werkloos was. Op Sint-Eustatius en Saba was de werkloosheid nog wat lager, respectievelijk 4,9 en 4,4 procent. Dit komt neer op ongeveer 100 werklozen op Sint-Eustatius en nog geen 50 op Saba.

Werkloosheid (15- tot 65-jarigen) in Caribisch Nederland, 2012

Werkloosheid Caribisch Nederland

Ruim kwart Caribisch Nederlanders behoorde niet tot beroepsbevolking

Bijna een kwart van de 15 tot 65-jarige inwoners van Bonaire behoorde niet tot de beroepsbevolking. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die niet werken omdat ze al gepensioneerd zijn of nog naar school gaanen om mensen die niet willen of kunnen werken, bijvoorbeeld door huishoudelijke taken,ziekte of een handicap. Op Sint-Eustatius en ook in Europees Nederland was dit aandeel iets meer dan een kwart, respectievelijk 26 en 28 procent. Op Saba was dit zelfs bijna een derde.

Aandeel niet beroepsbevolking in bevolking (15 tot 65 jaar) in Caribisch Nederland, 2012

Niet-beroepsbevolking Caribisch Nederland

Lian Kösters

Bron: StatLine, Beroepsbevolking Caribisch Nederland; kenmerken

Onderzoeksbeschrijving Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland