Omvang economie op Saba en Sint Eustatius voor 2012 definitief bepaald

De omvang van de economie, gemeten aan het bruto binnenlands product (bbp), van Saba bedraagt in 2012 ruim 42 miljoen Amerikaanse dollar (USD); het bbp van Sint Eustatius bedraagt in 2012 ruim 101 miljoen USD. Dit maakt CBS vandaag bekend.

Aangezien in 2012 Saba 1 981 inwoners had, was het bbp per hoofd van de bevolking 21 400 USD. Sint Eustatius had dat jaar 3 844 inwoners waarmee het bbp per hoofd van de bevolking op 26 300 USD kwam. Ter vergelijking: het bbp in 2012 op Bonaire, het derde eiland van Caribisch Nederland, bedraagt  21 900 USD per hoofd van de bevolking.

Deze ramingen van CBS komen net iets lager uit dan de voorlopige cijfers die in november vorig jaar zijn gepubliceerd. Voor Saba werd het bbp destijds bepaald op ruim 43 miljoen USD (21 900 USD per hoofd) en voor Sint Eustatius was dat bijna 102 miljoen USD (26 400 USD per hoofd). De verschillen komen doordat er nu meer informatie beschikbaar is. In de definitieve cijfers zijn bijvoorbeeld resultaten verwerkt van een enquête die bij het bedrijfsleven op de beide eilanden is afgenomen in de periode van december 2014 tot en met mei 2015.

Bbp per hoofd van de bevolking, 2012

Dit artikel is ook in het Papiamento beschikbaar.